Dette er et debattinnlegg. Det gir uttrykk for skribentens holdning.

Det er svært bekymringsverdig at kyststatene i Nordøst-Atlanteren ikke har inngått noen avtaler om fordelingen av felles stammer i makrell, sild og kolmule. Kyststatenes representanter har møttes gjentatte ganger de siste månedene angående makrellfiskeriet, men uten å oppnå noen form for enighet.

Problemet er fortsatt uløst og de vedkommende stater har et stort ansvar. Det er nødvendig å inngå avtaler, slik at fiskestammene blir benyttet på en bæredyktig måte.

Heiðrún Lind Marteinsdóttir i Fisheries Iceland Foto: Íris Dögg Einarsdóttir

Feilaktige påstander

Generelt sett er det større sjanser for tilfredsstillende konklusjoner i drøftelsene hvis det hersker tillit og gjensidig respekt mellom partene. Åpenhet er en viktig forutsetning for å kunne oppnå varig tillit. Saklige drøftelser og gjensidig formidling av opplysninger om fiskens vandring, fiskeri og omgang om havet må finne sted, bare for å ta noen eksempler. Dette må være den riktige veien mot enighet og langtids samarbeid, noe alle tjener på.

Uttalelsene til Audun Maråk, daglig leder for Fiskebåt i Norge, er i denne sammenheng ganske bekymringsverdig.

Han påstår blant annet feilaktig at islendingene registrerer andre typer fangst som makrell og at de slik overdriver den fangst som registreres innen den islandske fiskerigrensen. Både Fiskeridirektoratet og det islandske fiskeridepartement har fullstendig avvist lederens påstander.

Ingenting å skjule

De ansvarlige etater på Island og i Norge, samt etatene i andre kyststater, har faktisk samarbeidet om tilsynet med det pelagiske fiskeri. Dette samarbeidet har blant annet inkludert spesialisters besøk til de vedkommende stater for å observere fiskeriet, veiing og foredling.

Man har ikke sett noen indikasjoner på ulovlig eller unaturlig atferd hos de islandske rederiene. Det er faktisk også slik at åpenheten rundt fiskeriet er nok ingen steder så omfattende som på Island, her er det ingenting å skjule.

Den norske daglige leders påstander er fullstendig grunnløse fantasier og det er uklart hva formålet er, annet enn kanskje bare gammeldags frekkhet og uforskammethet. Den norske lederen har i alle fall intet nyttig å bidra med. Det er kanskje en god idé å vurdere arbeidet på hjemmebane, og oppfordre til økt åpenhet og troverdighet der, før man går i gang med å kritisere andre kyststater ved Nordøst-Atlanteren.

I denne sammenheng kan man ikke unngå å tenke på Pelagia-saken for ikke så lenge siden. I 2021 vitnet en forhenværende leder hos Pelagia, samt andre fagfeller, i en rettssak om at man i Norge hadde i årevis drevet med omfattende juks med innveiing av fangst. Selv om sjefen til slutt ble frifunnet, viste dommens konklusjoner at man hadde jukset med innveiing av fangst hos foretaket, at jukset var omfattende og hadde foregått lenge.

Alvorlige misforhold på hjemmebane

Ifølge nyhetene er det tydelig at fiskeridepartementet i Norge har ment det var nødvendig å revurdere forvaltningsinstrukser, regler og implementering av tilsynet som følge av denne saken. Norsk Økokrim har også påstått, som følge av denne konklusjonen, at aktører innen fiskeriet driver systematisk juks med feilaktige opplysninger om fangsten, samt at dette sannsynligvis ville fortsette hvis man ikke reagerte på situasjonen.

Økokrim har også påstått i sine rapporter, at organisert kriminalitet er en omfattende trussel mot norsk fiskerinæring, og at det er fare for at denne trusselen bare vokser i fremtiden. Dette er en stor grunn til bekymring for de stater som har felles fiskestammer med Norge, som for eksempel lodde, makrell, kolmule og sild.

Ingen ervervsvirksomhet er perfekt eller hevet over enhver kritikk, og dette gjelder også det islandske fiskeriet. Den daglige lederen for Fiskebåt burde hellere bruke sine krefter på å etablere tillit og økt åpenhet, samt å ordne opp i alvorlige misforhold på hjemmebane, enn å komme med grunnløse beskyldninger mot andre kyststater.

Dette gjelder ikke bare Norges interesser, dette gjelder interessene til alle kyststatene ved Nordøst-Atlanteren, fiskestammene i området og de fremtidige generasjoner.