Dette er et debattinnlegg. Det gir uttrykk for skribentens holdning.

For noen dager siden presenterte NVE et kart hvor det var inntegnet områder hvor havvindparker kunne være aktuelle. Det er snakk om en utbygging som har en effekt på 30 GW i 2040.

Ola Mosberg Foto: Torhild Måkestad Martinussen

I utgangspunktet er alle områder hvor det foreslås å bygge havvindparker kontroversielle. En kan lure på hvor fiskeri skal skje i sydlige del av Nordsjøen. Det vil ikke bli tillatt å fiske inne i havvindparkene og da er mange fiskefelt som blir stengt.

Ikke særlig oppløftende

Når det gjelder Sønnavind A ligger dette forslaget til havvindpark i et område hvor det foregår stor fiskeriaktivitet. I dette området tråles det, fiskes med snurrevad, garn, liner og juksa/pilkefisket med småsjarker. Det lille som er igjen av sjarkflåten på Sørlandet, kan bare pakke sammen hvis dette området blir havvindpark og det vil også i stor utstrekning også gjelde for mange fiskebåter i Sør-Norge.

Det er heller ikke forsket skikkelig på konsekvensene dette vil ha å si for fisk og bunndyr. Det vi har fått opplyst, er at torskelarvene søker mot den lavfrekvente lyden/støyen disse vindmøllene genererer og bare det er ikke særlig oppløftende. Dette er så urovekkende at føre var prinsippet burde til si at ingen bygging av disse havvindparkene før det har blitt forsket skikkelig på alle konsekvenser disse foreslåtte utbyggingene vil ha på fisk og bunndyr.

Tapsprosjekter

Når vi vet at havvind produserer den dyreste strømmen, og spesielt for Norges del der utbyggingene vil bli langt dyrere enn det som bygges av øvrige Nordsjø land. Dette skyldes at norske havvindparker må bygges på dypere vann 60 til 70 meter i sydlige Nordsjøen mens de øvrige landene bygger på ca. 30 meters vanndybde.

Forskjellen i byggekostnadene er i milliardklassen og det vil da si at de norskbygde vil måtte subsidieres av den norske stat (skattebetalernes penger) for i det hele tatt å kunne få solgt strømmen. Det ser vi allerede i dag på den første utbyggingen sør i Nordsjøen har Støre garanter en makspris på kr 1,05 pr. kWh.

Det er jo å gå inn i et tapsprosjekt med åpne øyne og hvem kan tillate seg det, kun den norske stat som da lar tapsprosjekter få et sugerør ned i statskassa slik at de kan holde i gang. NVE direktøren har vel uttalt av norskprodusert havvind aldri vil bli kommersielt lønnsom.

Bør skrinlegges umiddelbart

Nå burde regjeringen ved Aasland lytte mer til fiskere og andre faginstanser som har kraftige innsigelser mot denne foreslåtte havvindutbyggingen. Bruk fjellvett reglene, snu i tide og det er ingen skam å snu. Her vil helt sikkert bli store forandringer på anbefalte områder for havvindparker, men et spesielt område som bør skrinlegges umiddelbart, er Sønnavind A.

Dette området er et høykonflikt område og det står om eksistensen til en stor del av fiskeflåten i Sør-Norge fra de store til sjarkene som i sommerhalvåret er helt avhengig av å fiske i dette området. Derfor stryk Sønnavind A fra kartet umiddelbart. Norge er ikke avhengig av strøm produsert her, men fiskerne er i mange tilfeller helt avhengig av å fangste/høste i dette store området.