Dette er et debattinnlegg. Det gir uttrykk for skribentens holdning.

Derfor trenger vi flere bedrifter til vår praksisordning på Fiskerihøgskolen.

Vi er inne i en tid der fiskeri- og havbruksnæringen går godt, noe som er av stor betydning for lokalsamfunn, leverandørindustri og for hele landsdelen. Sjømatnæringen er i rask endring, og den bruker mye ressurser på å løse mange av framtidens bærekraftsutfordringer innen fiskehelse, miljø, teknologi og digitalisering.

Ungdommen har innsett at dette er en sektor i vekst. Trenden er tydelig – søkertallene til de blå linjene i videregående skoler har steget jevnt de siste årene, og også ved Universitetet i Tromsø har søkertallene til studiet i fiskeri- og havbruksvitenskap økt kraftig.

Vi tar utfordringen

Samtidig vet vi at Nord-Norge har demografiske utfordringer. Lavere fødselskull og fraflytting betyr at det blir færre hender og hoder til å arbeide i framtidens sjømatnæring. Et kjernespørsmål blir hvordan fiskeri- og havbruksnæringen kan sikre arbeidskraft med kompetanse dersom målsettingene om en bærekraftig vekst skal kunne realiseres.

Ved Norges fiskerihøgskole har vi tatt denne utfordringen på alvor. Siden 2015 har praksis i sjømatnæringen vært en del av studieløpet på bachelorprogrammet i fiskeri- og havbruksvitenskap. I praksisukene er studentene ute i hele sjømatnæringen, og gjør relevante oppgaver, bygger nettverk, tester egen kunnskap og kompetanse, og ikke minst får et innblikk i mulighetene de har for relevant arbeid etter endt utdanning.

Får bedriftene noe igjen?

Det er stor spredning på praksisplassene, både når det gjelder geografi og funksjon innen sektoren. Hver høst drar studenter fra Stavanger i sør til Honningsvåg i nord, og får praksiserfaring innen fiskeri, havbruk, forvaltning, organisasjoner, konsulenttjenester og politikk. Erfaringene fra praksisopplegget er gjennomgående gode, med positive tilbakemeldinger fra studentene og fra våre samarbeidspartnere.

Hva får sjømatnæringa igjen for å ha studenter i praksis?

Våre praksisvirksomheter vektlegger at gjennom samarbeidet med universitetet får næringen anledning til å bli kjent med studentene og den tverrfaglige utdanningen de tar. En annen tilbakemelding fra sjømatnæringen er at et utenfra-blikk fra unge studenter på hvordan bedriften løser sine oppgaver er nyttig.

Ved Norges fiskerihøgskole lærer studentene å forstå hvorfor kunnskaper innen teknologi, biologi, forvaltning, fiskeri, havbruk og økonomi må sees i sammenheng for å skape en bærekraftig, framtidsrettet sjømatnæring. Målet er at studentene skal kunne bruke disse kunnskapene i praksisperioden.

– Jeg hadde årets beste uke i praksis, sier en student med fersk praksiserfaring fra fiskeri- og havbruksvitenskap.

Informasjonsdeling

Som et ledd i praksisopplegget presenterer alle studentene sin praksisplass til medstudentene med vekt på opplevelser og erfaringer. Denne erfaringsdelingen er en god arena for å dele informasjon om den enkelte virksomhet. Det er gjerne mindre åpenbart for enhver fiskeri- og havbruksstudent at Salt i Lofoten eller næringsavdelinga i Troms og Finnmark fylkeskommune byr på spennende muligheter etter endt utdanning for våre studenter. Flere av våre praksisplasser ser på det å ha en student hos seg som et tre ukers langt jobbintervju, og mange av våre studenter får tilbud om jobb i praksisbedriften etter endt utdanning.

For studentene er det viktig at praksis ikke kun er jobbskygging. Derfor er det særlig nyttig for studentene å kunne bidra til daglig drift eller å få løse relevante problemstillinger som praksisstedet arbeider med. En annen student forteller om hvordan studenten ble tatt imot hos bedriften.

– Jeg ble veldig, veldig godt tatt imot. Det tok liksom ikke lang tid før skuldrene var senket og litt sånn, at man bare dro og hentet seg kaffe, og følte seg hjemme da, kan du si.

Jobb i distriktene

Etter praksisperioden kan studentene ta med seg både faglige og sosiale erfaringer. Vi har studenter som har fått tilbud om fast jobb i Finnmark og i Vesterålen etter endt praksis. Noen studenter fikk også tilbud om jobb første dagen i praksis. For studentene er en praksisperiode av stor verdi ettersom studenten får mulighet til å se hvordan en «ekte» arbeidsplass og arbeidsdag fungerer.

I samarbeid med arbeids- og næringslivet skaper vi en arena der våre studenter får oppleve sjømatnæringa langs vår langstrakte kyst, noe som er særlig viktig i Nord-Norge. Gjennom å tilby praksisplasser får våre studenter allerede under utdanningsløpet presentert hva sjømatnæringa har å by på for framtidig arbeid, med viktige oppgaver som ferdige kandidater kan bidra til å løse. Sammen med aktører i næringa viser vi at det skjer spennende ting i Stokmarknes, på Husøya, på Myre, på Skjervøy, i Honningsvåg og i Båtsfjord, og slik legges det til rette for at næringsaktører kan rekruttere unge, kloke hoder med relevant utdanning.

Men – vi trenger flere praksisplasser!

Vi startet med rundt 15 studenter i praksis i 2015, men vil høsten 2023 trenge over 50 praksisplasser. Vi håper at flere ønsker å bidra. Om dere vil vite mer om dette, sjekk ut nettsiden vår.