Dette er et debattinnlegg. Det gir uttrykk for skribentens holdning.

Visste du at de åtte Matsentralene i Norge i 2023 omfordelte mer enn 6000 tonn overskuddsmat fra matbransjen i Norge til ideelle organisasjoner som hjelper vanskeligstilte?

Dette tilsvarer så mye som 12 millioner måltider. Men under én av dette er sjømat. Matsentralene redder overskuddsmat fra å bli matsvinn – og tar gjerne i mot mer sjømat.

Som pensjonist er det meningsfylt å bidra til å få hjulene til å gå rundt hos Matsentrealen i Trøndelag ved å jobbe som frivillig. Vi er flere pensjonister og andre som bidrar sammen med de to fast ansatte.

Behov for animalske proteiner

Jobben som frivillig består i å hente mat hos de som har overskuddsmat, ta i mot varer som leveres til oss og holde styr på lageret. Og ikke minst, hjelpe de som kommer og henter mat hos oss.

For det er ikke Matsentralen som deler ut maten til vanskeligstilte. Matsentralen i Norge har hele 564 mottakerorganisasjoner som kommer og henter mat, og det er de som fordeler maten til familier og enkeltpersoner.

Det er alt fra store internasjonale organisasjoner som Caritas og Frelsesarmeen, ned til idealistiske enkeltpersoner som henter mat og kravet er at alle skal være registrert i Brønnøysundregisteret.

Ulf Winther

Ulf Winther er tidligere forskningssjef i Sintef Ocean – nå frivillig i Matsentralen Trøndelag

På landsbasis mottar Matsentralen mest frukt og grønt, faktisk så mye som i underkant av 40 prosent av all overskuddsmaten som kommer inn. I den andre enden av skalaen ligger sjømat, med under én prosent.

Mengden kjøtt fra landdyr ligger også i den nedre delen av skalaen, til sammen utgjør sjømat og kjøtt litt under fire prosent av maten vi får inn.

Nå skal det sies at fisk og kjøtt inngår i mange ferdigretter som Matsentralen mottar, så andelen er nok noe større. Uansett så er konklusjonen at det er et stort behov for mere animalske proteiner blant vanskeligstilte, både sjømat og kjøtt.

Lite svinn

Nå er det neppe slik at Matsentralene mottar lite fisk og annen sjømat fordi aktørene i næringen ikke er positive til å bidra til at overskuddsmat skal komme vanskeligstilte til gode.

Jeg ser at Matsvinnutvalget peker på at det er lite matsvinn i sjømatindustrien og det samme gjør Norsus når det gjelder matsvinn av sjømat i distribusjonskjedene videre fra industrien via grossistene og til matvarebutikkene.

Men at det er mer sjømat som ikke kan sendes til butikk, eller selges i butikk, enn det som kommer til Matsentralene, vil jeg tro at det er. Vanlige årsaker til at vi får inn andre varer, kan være feilmerking, emballasjen kan ha fått seg en knekk eller det kan vært kort tid til at varene går ut på dato. Jeg ser nok for meg at dette er aktuelle problemstillinger for sjømatprodukter også.

Bidra

Og så er det enkelte selskaper som har valgt å donere mat til Matsentralen, også sjømat. Dette er førsteklasses produkter som kunne vært solgt for full pris i en hvilken som helst matvarebutikk.

Ingen nevnt, ingen glemt heter det jo, men her velger jeg å nevne Salmar som bidrar hver tredje måned med prima frosne porsjoner av laks, tilsvarende om lag 150.000 måltider per år.

Matsentralene kan ta imot de fleste typer produkter. Fersk hel/sløyd fisk eller fileter med is i isoporkasser med avrenning er en utfordring. Men dersom slike produkter kan leveres i tett emballasje, så kan Matsentralen i Oslo ta imot dem, da de har et produksjonskjøkken oppe og går.

Matsentralen i Rogaland på Sandnes skal ha et produksjonskjøkken klart i september i år, så da kan de også ta i mot slike produkter.

Så min oppfordring til aktørene i sjømatnæringen er – har dere overskuddsssjømat, ønsker dere å donere, eller har dere tips om noen som kan ha det, så bidra.

Vi krysser fingrene!