Rømt oppdrettslaks en trussel mot villaksen?

For villaksen er tiden i havet den farligste. 95 % av all villaks dør mens den oppholder seg i havet.

Hvis Vitenskapelig råd for lakseforvaltnings vurdering ikke er treffsikker, kan det medføre at vi setter inn gale eller mangelfulle tiltak for å opprettholde en sterk norsk villaksbestand.
Hvis Vitenskapelig råd for lakseforvaltnings vurdering ikke er treffsikker, kan det medføre at vi setter inn gale eller mangelfulle tiltak for å opprettholde en sterk norsk villaksbestand.Foto: Lena Knutli (arkiv)
Publisert 20. August 2023, kl. 09.01Oppdatert 20. August 2023, kl. 09.01