Dette er et debattinnlegg. Det gir uttrykk for skribentens holdning.

Jeg vil gjerne stille spørsmål angående redelighet og arbeidsmoral innen Fiskeridepartement og Fiskeridirektorat. Det har blitt vedtatt en kvotemelding i Stortinget, Kvotemelding 1. Der ble flere retningslinjer vedtatt. Et viktig vedtak var om samfiske.

Vedtaket var at sluttdato for samfiske for båter over 11 meter, med kvote under 11 meter, var den 31.12. 2023.

Dette fordi det ble vedtatt at båtene måtte velge å enten bringe båt og kvote hjemmelslengde i samsvar, innen 31.12. 2023. Hvis ikke ble båten flyttet og ny hjemmelslengde etter båtens faktiske lengde ble da resultatet.

For båter med faktisk lengde under 11 meter og kvote under, er slutt dato for samfiske 31.12. 2025.
Dette var et moment som kontrollkomiteen framsatt som meget viktig, siden samfiske mente de var skjult struktur.

Men etter kvotemelding 1 ble vedtatt, har ingenting skjedd. Ingen i Fiskeridirektoratet vet hva som skjer.

Da Stortinget vedtok røykeloven, tenk da hvis ikke Helsedepartementet eller Helsedirektoratet tok seg arbeidet med å lage utfyllende regelverk. Da kunne folk ennå sittet å røyke på kafé etc., selv om loven var vedtatt av folket.

Det er greit at sittende regjering ikke er enig med vedtatt kvotemelding. Men den er vedtatt i Stortinget og regelverket burde vært publisert, inntil eventuell nytt vedtak i Stortinget sier noe annet. Da fikk folket tid til å innrette seg etter stortingsvedtaket.
Fristen er nå kort og folket holdes for narr.

Som nevnt har undertegnede prøvd med mange telefoner til direktorat og departement, uten at noen kunne gi et klart svar. Spørsmålet er jo: Hvem styrer fiskeripolitikken sine retningslinjer? Er det Stortinget, eller er det de som er valgt og ansatt for å utøve Stortingets vedtak.