Rapportering: Når prinsipper blir prestisje i offentlig forvaltning

Mange utenforstående til fiskerinæringen spør seg sikkert; hvorfor protester fiskerne samlet for en bedre ressurskontroll? Hvorfor vil de ikke luke bort de som foretar seg kriminelle handlinger i næringa, og hvorfor vil de ikke ha et system som er tilnærmet sikkert mot fiskerikriminalitet?

Det er smått utrolig at våre myndigheter har større fokus på overvåkning enn sikkerheten til sjøs, skriver fisker Bent Gabrielsen.
Det er smått utrolig at våre myndigheter har større fokus på overvåkning enn sikkerheten til sjøs, skriver fisker Bent Gabrielsen.Foto: Jørgen Vollstad
Publisert 7. November 2022, kl. 10.41Oppdatert 10. November 2022, kl. 08.02