Det norske folks engasjementet gikk så langt at Fiskeridirektørens familie ble truet på livet. Mange ville ha forklaring på hvorfor hvalrossen skulle avlives og viste til fredning og rødlister. Hvalrossen er jo bare et dyr med behov- og trenger plass for sin utfoldelse.

Rune Birger Nilsen. Foto: Privat

Jeg er imponert over engasjementet, men samtidig forundret. Jeg må minne om at loven om dyrevelferd ikke skiller mellom et lite eller stort dyr, fisk eller hvalross. I oppdrettsmerdene dør det årlig over 50 millioner oppdrettslaks som følge av dårlig dyrevelferd.

Leppefisken behandles som forbruksartikkel og kastes ut i merdene og dør tidlig på grunn av stress og sykdommer. Over 50 millioner leppefisk dør årlig i merdene. På utsiden av merdene knekkes villaksen, sjøørreten og sjørøya ned av oppdrettsmerdenes påvirkninger fra lakselus, rømninger og sykdommer. Selv kysttorsken blir rammet hardt.

Under og ved merdene vokser de livløse avfallshaugene. Både organisk og uorganisk avfall slippes ut, også fosfor (P). Dessuten slippes det ut plastavfall i form av syntetisk tau og annet anleggsprodukt. At kystfiskeren og friluftsfolket blir fortrengt, snakkes det lite om.

Oppdrettsnæringen er ikke bærekraftig og er ikke grønn, det har næringen aldri vært. Så leser, hva betyr en hvalross i forhold til døden i og omkring oppdrettsmerdene? Hvor er verdens engasjement på dette området rett på utsiden av din egen vinduspost?