Dette er et debattinnlegg. Det gir uttrykk for skribentens holdning.

I dagens leder i Fiskeribladet skriver redaktøren om deltakerlovens krav til eierskap:

«Ringbåten «Malene S» og søsknene Malene Skår og Tor Østervold er stikkord i denne debatten. Deltakerloven krever at aktive fiskere har majoriteten av aksjene i et fiskeriselskap og kontroll over virksomheten. Det er ikke tilfelle i denne familiekonflikten selv om Østervold har fått inn to fiskere i familien på eiersiden.»

Advokat Hugo Matre i Schjødt Foto: Schjødt

Det gis her uriktige opplysninger. Som kommer frem av sakspapirene fra Fiskeridirektoratet, vil andelen aktive fiskere etter godkjent søknad være nøyaktig lik situasjonen før konflikten om de omstridte aksjene oppsto. Det vil gi aktive fiskere samme kontroll over virksomheten som tidligere. Påstanden om at deltakerlovens vilkår ikke er oppfylt, er derved ikke riktig. Det er også grunnlaget for at Fiskeridirektoratet har gitt tillatelse til den omstridte overføring av aksjer i rederiet, som nå er til klagebehandling i departementet.

Det er også andre feil i oppslaget. Det står: «Da en av eierne i Skår-familien ville selge, ville Østervold kjøpe aksjeposten. Fiskeridirektoratet ga tillatelse, men Fiskeridepartementet trakk den tilbake fordi eierskapet ikke oppfylte krav i deltakerloven.» Det korrekte er at det var Fiskeridirektoratet som omgjorde eget vedtak.