Dette er et debattinnlegg. Det gir uttrykk for skribentens holdning.

Fiskebåt, ved undertegnede, har uttrykt bekymring for hvorvidt rapporteringen i det islandske makrellfiske i internasjonalt farvann er til å stole på.

Sild som makrell

Bakgrunnen er at islandske fartøy som leverte makrell i Norge hadde mer sild i sine fangster enn islandske fartøy som leverte makrell på Island. Fartøyene hadde fisket på samme tid og i de samme havområder. Siden Island i praksis har et fritt makrellfiske, og posisjonerer seg i forbindelse med makrellforhandlingene, er de tjent med å rapportere sild som makrell.

Jeg hadde også informasjon fra norske og utenlandske fiskere, sågar islandske, som ga grunn til bekymring. Antall islandske fartøy som leverte i Norge var få, så misforholdet kan selvsagt bero på tilfeldigheter.

Uansvarlig og umettelig

Fiskebåt noterer seg det islandske systemet for innveiing av råstoff, der ansatte ved bedriftene er gitt ansvaret for innveiing og rapportering til islandske myndigheter, og der eierne av bedriftene også i regelen eier fiskefartøyene.

Fiskebåt ønsker en effektiv og god kontroll med fiske i Nordøst-Atlanteren. La oss håpe og arbeide for at kontrollen er svært god, selv om min kollega viser til vurderinger fra norske Økokrim som kan tyde på at også vi har en vei å gå.

La meg også minne leserne om hvordan min fornærmede kollega på Island fremstilte norsk fiskerinæring i et tidligere innlegg i norske mediene: En uansvarlig norsk fiskeriforvaltning og en umettelig norsk fiskeflåte.

Til slutt, la oss legge vikingsverdet til side og få etablert en konstruktiv dialog mellom Island og Norge, der begge parter er løsningsorientert.