Dette er et debattinnlegg. Det gir uttrykk for skribentens holdning.

Nylig fikk rapporten Sjømatens betydning for matvareberedskap i Norge laget av Menon Economics til Nærings- og fiskeridepartementet ny interesse.

Menon finner at om lag ¾ av energien (kcal) vi må spise kan komme fra sjømat. Mye høyere enn tidligere antatt. Men må vi vente på en krise for å spise mer sjømat når vi kan også spise mer for å unngå andre kriser?

Andreas Langdal, stipendiat ved Universitetet i Tromsø Foto: Jørn Berger-Nyvoll

Bare 2 prosent fra sjømat

Både klimakrisen eller helserelaterte kriser. Vi har allerede sett gang på gang hvor fordelaktig det er å spise sjømat. Proteiner og langkjedete omega-3 fettsyrer med lavt klimagassavtrykk; og vitaminer og mineraler på nasjonale ressurser. Sjømaten har så mye å tilby. Men enn så lenge får vi bare om lag 2 prosent av energien vår fra sjømat.

Gang på gang har vi blitt fortalt at vårt sjømatkonsum er for lavt. Kostråd fra 2011. Kostråd fra 2023. Til og med stortingsmeldinger fra 1975 sier « … man burde øke forbruket av fisk og fiskeprodukter vesentlig»! Men trass dette utvikler konsumet seg i feil retning.

Mulighetene er der

Menon drøfter hvordan Norge kan i krise gjøre alt fra å fremlegge pålegg om landinger og salg av fisk, til å sette krav til aktører i logistikk- og distribusjonsleddene for å øke tilgangen til norsk sjømat. Mens Norges sjømatråd argumenterer for at det vi trenger er bredere kunnskap om tilberedning, frigjøring av tidsklemmer, økt tilgjengelighet, og pris, pris, pris. Så mulighetene for å spise mer sjømat er mange.

Men hvis vi faktisk klarer å øke sjømatkonsumet som mange anbefaler, kan vi faktisk også ta tak i en allerede pågående krise, redusere klimafotavtrykket til kostholdet vårt ganske mye!

Dette kan høres drøyt ut, men Miljødirektoratet med flere har allerede poengtert at å legge om dietten vår med mer blått og grønt kan være med på å redusere 2,89 millioner tonn klimagassenheter (CO₂-ekvivalenter). Eller, like mye som de anslår kan oppnås med at 100 prosent av nye personbiler er elektriske fra 2025.

Midt i krisene

Det bør sies at vi har sett ett år hvor vi opplevde positiv utvikling i sjømatkonsumet: 2021, under pandemien. Men vi trenger ikke å vente på krig og naturkatastrofer for å faktisk gå over til et sjømatrikt kosthold.

Vi er midt i dem. Globale handelsbåter beskutt av raketter. Verdens kornåkere er minelagt. Norsk matjord som både tørker og drukner.

Hvis vi trenger en krise som insentiv, så har vi flere. Så får vi håpe at Menon ikke har rett i at det trengs enda større kriser for at vi skal spise mer sjømat.