Dårlige nyheter står i kø for næringslivet og distriktene om dagen. I dag kunne regjeringen informere om at de skal innføre en grunnrenteskatt på oppdrettsnæringen.

Til tross for advarsler fra FrP og næringa selv, velger altså regjeringen å gå frem med en ordning som vil sette tusenvis av jobber i fare. Det som i realiteten skjer er at regjeringen legger begrensninger på næringens mulighet for å utvikle seg, sysselsette og holde lyset tent i mange hjem rundt omkring i Distrikts-Norge.

Dette er distriktsfiendtlighet på sitt aller verste. FrP ønsker derimot at verdier skal bli der de blir skapt, samt at man ikke skattlegger ytterligere næringsliv og spesielt distriktsnæringsliv hardere. Det er disse som bidrar til statsbudsjetter og har potensial for å bidra mer med større vekst i fremtiden.

Dette sjokket kom bare året etter at regjeringen også økte skattene målretta mot de familieeide havbruksselskapene. Nå kommer dette på toppen og resultatet er åpenbart. Dette favoriserer utenlandske eiere fremfor lokalpatriotene som sponser det lokale idrettslaget og legger igjen masse verdier i lokalsamfunnene.

FrP vil ikke støtte en ordning som regelrett vil strupe en av Norges aller viktigste næringer, og sier oss helt enig med NHO – ytterlige skatter og avgifter er feil medisin.

Distrikts-Norge opplever ikke bare skattespøkelsene fra regjeringen. Også varsling om stopp i veiinvesteringer og nedskalering av helt nødvendig infrastruktur rammer hardt.

Hele landet holder nå pusten frem til statsbudsjettet neste torsdag for å se hvilke veiprosjekt som kuttes. Det i skarp kontrast til årene der FrP satt i samferdselministerstolen der man lurte på hva som kom inn.

Strømprisene rammer også distriktene hardt. Nærbutikker melder om strømutgifter som svekker eksistensgrunnlaget. Hyttefolk uteblir fra hyttene sine og verdiskapingen i handelsnæringen rammer distriktene. Det var neppe dette mange av de som stemte på det såkalte distriktspartiet Senterpartiet så for seg når de gikk til urnene i fjor.

Da hjelper det lite med småpenger til bygdevekstavtaler over statsbudsjettet. Det er en leveranse med brevdue som flyr over alle trailerne som tapper distriktene og kysten for fylle opp pengebingen til finansminister Vedum.