Dette er et debattinnlegg. Det gir uttrykk for skribentens holdning.

Selv om dommen er påanket, vil vi knytte noen kommentarer til den. Det var ikke en enkeltstående ytring som førte til at Mienna ble dømt. I dommen kan vi lese at inspektørene måtte tåle å høre flere ytringer med til dels seksualisert innhold over flere dager.

Selv om ytringene isolert sett kan virke harmløse, blir de satt i sammenheng over flere dager langt mer alvorlige og skaper en utrygg situasjon for inspektørene som er på jobb og skal gjøre en jobb.

Derfor er retten tydelig på at ytringene må sees i sammenheng.

Sa nei

I forbindelse med dommen har enkelte uttalt at man bør si ifra i situasjonen dersom noe er uønsket. Ved to tilfeller skal inspektørene klart ha sagt nei til Miennas invitasjoner til dans uten at han sluttet med sin atferd.

Retten er etter dette ikke i tvil om at Mienna – med sin oppførsel i møte med inspektørene – ønsket å redusere inspektørenes autoritet til kun å handle om deres kjønn.

At de kvinnelige inspektørene ble møtt med disse kommentarene, tyder på holdninger som gjør at de ikke møter samme respekten som fagperson som en mannlig inspektør ville fått.

Han ville ydmyke dem og redusere deres autoritet som offentlige tjenestepersoner – som retten sier i dommen.

Det er ingen tvil om at fiskerinæringen har noen særskilte risikofaktorer ved seg.

Risikofaktorer

Det har tradisjonelt vært en mannsdominert arbeidsplass, preget av en røff og til dels seksualisert sjargong.

Derfor har vi siden august 2022 hatt en forpliktende samarbeidsavtale med fiskeriorganisasjonene og Sjøfartsdirektoratet om arbeid for å forebygge og hindre trakassering i næringen.

Avtalen legger et viktig fundament. Den bidrar til å skape oppmerksomhet, og den sikrer at sentrale aktører som ledere, verneombud og tillitsvalgte får opplæring.

Settes på prøve

Vi vet at dette ikke er noe quick fix-arbeid.

Det viser også oppmerksomheten rundt denne dommen. Utsagn som at «sånn har det vært i tusen år» eller «det er slik menn snakker til kvinner» eller «dette må man tåle» viser utfordringene vi står overfor og at det tar tid å endre ukulturer.

Vi ønsker ikke den modige, røffe sjargongen til livs. Vi vil utfordre sjargongen som setter kollegaers grenser på stadige prøver gjennom blant annet seksualiserte kommentarer.

Lykkes vi med det, vil sjøen bli en tryggere og bedre arbeidsplass for alle, også for kvinnelig fiskere og inspektører.