Dette er et debattinnlegg. Det gir uttrykk for skribentens holdning.

Uten konsekvensutredning av de problemene vi nå ser har kommet frem. Dette er konsekvenser som, i henhold til utredningsinstruksen, skulle vært grundig belyst i høringsdokumentet.

Jan Rune Haukvik Foto: Privat

Næringens egen interesseorganisasjon Sjømat Norge har nå lagt frem forslag til regjeringen om å utsette innføring av grunnrente, UTEN at det får økonomiske konsekvenser for bidraget fra næringen. Dette går da ut på at oppdretterne innbetaler statens ønskede proveny på minimum 3,65 mrd. i 2024, i form av en engangsjustert produksjonsavgift.

En innføring av grunnrente i 2023 ville ikke hatt forfall før 2024, og forslaget om utsettelse vil således ikke påvirke tidspunkt for innbetaling. På denne måten vil regjeringen få tid til å gjøre det de skulle gjort fra begynnelsen av. Da snakker vi først og fremst en dialog gjennom trepartssamarbeidet, en utredning av konsekvenser og en ryddig prosess som ivaretar både regjerings og næringens mål om en dobling av verdiskaping i havbruk innen 2030.

Det finnes ingen saklig, økonomisk eller rasjonell begrunnelse for å si nei til dette konstruktive initiativet. Det vil gi den ro og forutsigbarhet som nå er kritisk nødvendig i næringen, samtidig som kontraktsmarkedet ville begynne å fungere igjen. Vinn – vinn for alle parter!

Hvorfor har ikke media tatt tak i dette forslaget? Passer det ikke inn i et bilde som tegnes av en bransje som ikke vil bidra?