Dette er et debattinnlegg. Det gir uttrykk for skribentens holdning.

For ordens skyld opplyses at Sørgård og jeg representerer hver vår part i konflikten.

Pågående konflikter bør håndteres i de egnede fora og ikke i media. Men ettersom det fremsettes uriktig informasjon og sakens prinsipielle sider skal opp i Stortingets spørretime, finner jeg det nødvendig å gi en kommentar.

Advokat Hugo Matre i Schjødt Foto: Schjødt

Blander kortene

Det er enighet om at deltakerlovens eier- og aktivitetskrav har gode grunner for seg. Det er derimot uheldig når deltakerloven blir benyttet for å fremme andre interesser i strid med formålet med reguleringen.

I Malene S-saken har Sørgård klaget på Fiskeridirektoratets godkjenning av at passive eiere overfører aksjer til aktive fiskere. Den klagen er prinsipielt atskilt fra en diskusjon om passivt eierskap som departementet har behandlet tidligere i samme saksforhold. Sørgård blander kortene når det under henvisning til den tidligere sak hevdes at den foreliggende klagesaken handler om hvorvidt aktive fiskere har kontroll over virksomheten.

Slik klagen er anlagt, handler den i realiteten om hvilke hvilken familie de aktive fiskerne må komme fra. Det er derved galt når Fiskeribladet i leder 3. februar gir uttrykk for at aktive fiskere ikke har majoriteten av aksjene og kontrollen over Skårungen II AS etter søknaden som er godkjent av Fiskeridirektoratet, men godkjenningen er altså innklaget for Nærings- og fiskeridepartementet av Sørgård.

Forsøk på å diskreditere

Sørgård omtaler mine parter konsekvent som investorene i et forsøk på å diskreditere dem. Det er et retorisk grep som samsvarer dårlig med realitetene. Faktum er at det er de såkalte investorene som har sikret at rederiet fortsatt kan drive fiske.

Advokat Sørgårds advokatfirma sendte senest 3. november 2021 varsel om rettslig prosess for domstolene dersom denne siden ikke medvirker til salg av rederiet. Det setter påstandene om at det er den annen side som arbeider for å sikre aktive fiskere faktisk kontroll i et underlig lys.

Klagesaken vil få sin løsning for Nærings- og fiskeridepartementet når den tid kommer. Men det er uheldig om saken omtales i media på en måte som er egnet til å gi den offentlige debatt slagside.