Dette er et debattinnlegg. Det gir uttrykk for skribentens holdning.

All fangst av sjøpattedyr som gjennomføres etter råd fra NAMMCOs Vitenskapskomité er bærekraftig. Det vil si at en høster av bestandenes produksjon uten å høste bestandene ned. Det er som å leve av renten uten å tære på grunnkapitalen.

Arne Bjørge, forsker emeritus, sjøpattedyr Foto: privat
Charlotte Winsnes, NAMMCO Foto: Privat

Fangst av sjøpattedyr bidrar til en kjøttproduksjon med relativt lite karbonutslipp. Det er ingen bruk av energikrevende kunstgjødsel. Sel- og hvalfangst bidrar til matsikkerheten på en måte som er gunstig for klimaet.

Ernæring og matsikkerhet

Sjøpattedyrprodukter har flere helsebringende effekter på grunn av sine ideelle sammensetninger av fettsyrer. Kjøttet er magert og proteinrikt og en god råvare til konsum. Samtidig er det høye verdier av tungmetaller og miljøgifter i noen få arter av sjøpattedyr, så en må utvise forsiktighet ved regelmessig konsum av disse.

Men helsegevinsten vil i de aller fleste tilfeller oppveie for eventuelle negative effekter av konsum av sel- og hvalkjøtt.

Canada har lange tradisjoner for selfangst, både tidligere industriell fangst der produktet gikk til pelsverk, men også både historisk og nåværende fangst der hovedproduktet går til konsum. I Canada bidrar markedsføring og konsum av selkjøtt både til folkehelsen og miljøet.

I Norge har kvalitetsstandarder gjort at hvalkjøtt har fått mange nye tilhengere. Den tradisjonsrike fangsten av småhval i den japanske byen Taiji, er flere hundre år gammel. Her utgjør hvalkjøtt og -spekk en vesentlig del av samfunnets animalske diett.

Japansk inspirert Sashimi acutorostrata maximus. Tynne skiver av rått hvalkjøtt og kamskjell. Foto: Arne Bjørge

Mat for fremtiden

Båndene knyttes fra historisk kulturarv til fremtidig bærekraft, og mellom dagens fangere og den oppvoksende slekt. Fangst av sjøpattedyr har ikke den negative dyrevelferdsproblematikken knyttet til dyr i fangenskap.

Dyrene lever fritt i sitt naturlige miljø inntil de blir avlivet med de beste tilgjengelige avlivningsmetodene. Det er samsvar mellom denne høstingsformen og det moderne kravet om human jakt.

Konferanse om sjøpattedyr

Den 5. og 6. oktober arrangerer Den nordatlantiske sjøpattedyrkommisjonen, NAMMCO, en internasjonal konferanse og innbyr til en gastronomisk smaksopplevelse basert på sel- og hvalkjøtt i Torshavn på Færøyene.

Nå vil NAMMCO rette oppmerksomheten på den rolle hval og sel spiller og kan spille som matressurs. De mange sidene knyttet til å spise hval- og selprodukter, ikke minst de gastronomiske sidene vil bli belyst gjennom en todagers internasjonal konferanse.

Innledningsvis vil Manuel Barange fra FNs matorganisasjon, FAO, snakke om hvilke utfordringer vi har for å mette verdens økende befolkning. Han vil også orientere om hva mat fra havet bidrar med i den globale matforsyningen.

Shane Mahoney fra Den internasjonale naturvernunionen, IUCN, vil snakke om hvilken rolle ville dyr spiller i det globale matregnskapet.

Endelig vil en også belyse hvordan høsting av sjøpattedyr bidrar til å oppfylle FNs bærekraftsmål.

Konferansen avsluttes med at de deltakende kokkene fra Japan, Canada, Grønland, Island, Færøyene og Norge steller til et festmåltid i Nordens Hus i Torshavn der vi får smake på både tradisjonsmat og innovative retter fra det moderne kjøkkenet.