Dette er et debattinnlegg. Det gir uttrykk for skribentens holdning.

Det er ikke et «enten eller»-spørsmål når Norge nå satser på havvind.

Havvindnæringen i Norge er relativt ny, men den svarer på et veldig reelt og presserende problem: Vi har ikke nok kraft. For å nå våre klimamål, og opprettholde konkurransefortrinnet til kraftkrevende industri, trenger vi mye kraft fra fornybare energikilder.

Med en lang kystlinje og gunstige vindforhold, har Norge en ideell posisjon for utvikling av havvind. Samtidig besitter vi verdensledende teknologikompetanse, som åpner opp for enorme eksportmuligheter.

Norges redning

Havet har vært Norges redning i århundrer. De siste seksti årene har det løftet oss alle ut av fattigdom. Og før den tid har det vært en av våre viktigste kilder for å overleve og fylle matbordet hver dag.

Gunnar Birkeland, administrerende direktør i Source Galileo Norge Foto: Thomas Mortveit

Ikke minst har fisk blitt Norges nest største eksportvare og fortsetter å være en livsviktig del av norsk økonomi. I tillegg bidrar næringen til sterke distrikter, slik at vi kan fortsette å være et folk som bruker hele landet og kan bo og leve der vi selv ønsker.

Fiskeriindustrien gir arbeidsplasser og inntekt til millioner av mennesker over hele verden. Det er det ingen i vår bransje som ønsker å utfordre.

Med så så store ressurser som finnes i havet, er det lett å tro at det er utømmelig. Vi som har jobbet på sjøen, vet at det ikke er tilfellet.

Havet skal romme mange næringer, og slik som Frantsen poengterer i innlegget sitt, vet ikke fisken hvor landegrenser og sektorer går. Med andre ord er det ikke med letthet at vi i havvindnæringen nå forsøker å plassere oss.

Vi i Source Galileo tror at dialog er nøkkelordet. Og for at dialogen skal fungere, må den selvsagt følges opp med konkrete tiltak og forsikringer.

Likevel må vi være forberedt på at begge sider ikke alltid kommer til å få det som de ønsker – det vil kreve kompromisser fra begge sider.

Mer forskning

Vi er enige i at det er behov for mer forskning og omfattende konsekvensutredninger for å forstå de mulige virkningene havvind har på økosystemet og fiskeindustrien. Og det vil vi bidra til.

Det er nødvendig å se på hvordan vi kan styrke kunnskapsgrunnlaget og ressursene som er tilgjengelige for forskning. Det vil hjelpe oss med å ta informerte beslutninger som ivaretar fiskeri og det marine miljøet.

Det har i det siste blitt publisert enkelte debattinnlegg som påstår at havvindnæringen ikke tar hensyn til fiskerne. Havvindaktører har på sin side argumentert for at det gjør de. Kanskje vi i havvindbransjen må være tydeligere på akkurat hvordan vi jobber?

Slik jobber vi

Et eksempel på et kompromiss er prosjektet vårt GoliatVIND utenfor Hammerfest, som skal demonstrere flytende havvindteknologi i Norge.

Lokal fiskenæring ble invitert til dialog fra start, og etter flere måneder med kartlegging og gode samtaler har vi landet på turbinenes plassering. De flyttes fra opprinnelig plassering for å tilrettelegge for fiske og petroleumslisenser.

Til tross for at det blir dyrere for prosjektet, er målet om lite eller ingen interessekonflikt det viktigste.

Vi setter stor pris på at lokalt fiskeri møter oss og lytter til utviklingene i prosjektene våre.

Dialogprosessen kan helt sikkert bli bedre fra vår side, og vi er åpne for tilbakemeldinger for å bli enda bedre. Å fortsette dialogen vil komme begge sider til gode.

Området som er aktuelt for lokalisering av parken er ca. 5-10 km nordvest for Goliat-installasjonen. Prosjektet benytter eksisterende infrastruktur for ilandføring av kraft via Goliat-feltets sjøkabel og tilknytning i Hyggevatn transformatorstasjon.

Fem vindturbiner

GoliatVIND er planlagt med opptil 75 MW installert kapasitet, som tilsvarer ca. 0.3 TWh tilført energi til Hammerfestregionen i et gjennomsnittsår.

Parken skal bestå av fem vindturbiner og kan settes i drift allerede i 2027 - avhengig av hvordan konsesjonsprosessen legges opp fra Olje- og Energidepartementet. Det er ikke identifisert nye nødvendige inngrep på land.

For å ivareta livet i havet, trenger vi innsikt, innspill og data – gjerne så mye som mulig. Derfor bruker vi mye tid og ressurser på å innhente disse, og oppretter også nødvendige forum for å lytte til interessenter. I vårt GoliatVIND-prosjekt har vi opprettet en egen ressursgruppe.

Den ledes av vår miljørådgiver og består av faglige rådgivere fra ti ulike selskaper innen fugl, marint liv, resirkulering og sameksistens. De gir innspill i ulike saker og kan gjøre utredninger på bestilling fra oss.

Ressursgruppen ble opprettet nettopp for å be om innspill på alle prosjektene våre og skal sørge for at vi har innspill fra et bredt spekter når vi er i planleggingsfasen. Målet er å ta de beste beslutningene som påvirker omverdenen minst mulig, ikke bare for GoliatVIND, men også alle fremtidige prosjekter.

Norsk tradisjon

Vi er en nasjon som har vist evnen til å tilpasse oss endringer og finne innovative løsninger i generasjoner. Oljebransjens fremvekst var et kompromiss mellom mange ulike aktører.

Nå som da, må ulike interesser inviteres til bordet for å sammen finne ut hvordan man best mulig kan svare på vår felles utfordring: å skape kraft for fremtiden.

Source Galileo er overbevist om at med den rette tilnærmingen og samarbeidet mellom alle involverte parter, kan vi sikre en levedyktig fremtid for både fiskeriindustrien og havvindutviklingen, samtidig som vi tar vare på våre verdifulle havressurser.