Gjør havvind norske fiskefelt mindre attraktive?

De 20 foreslåtte vindfeltene kan representere en mulig dobbeleffekt for den norske fiskeflåten: Tap av fangstområder i Norge og potensielt vanskeligere adgang til andre lands soner.

Lokaliseringen av vindfeltene og det potensielle arealbeslaget, er direkte relevant for en rekke ulike fiskebestander og kommersielle fiskeri.
Lokaliseringen av vindfeltene og det potensielle arealbeslaget, er direkte relevant for en rekke ulike fiskebestander og kommersielle fiskeri.Foto: Havfram
Publisert 11. July 2024, kl. 04.00Oppdatert 11. July 2024, kl. 04.00