Dette er et debattinnlegg. Det gir uttrykk for skribentens holdning.

Torsdag 22. februar, kom fiskeriminister Cecilie Myrseth til Finnsnes og Troms for å presentere regjeringa sin kvotemelding «Folk, fisk og fellesskap …» og lytte til næringa.

Med Regjeringens foreslåtte økning i CO₂-avgiften på diesel, ser vi en skjebnetid for både Stella Polaris AS og Coldwater Prawns of Norway AS, to bærebjelker i norsk rekeindustri.

Hans Ove Semmingsen er styreleder for Stella Polaris i Kårvikhamn Foto: Mia Kanstad Kulseng

Disse selskapene omsetter for nær 800 millioner kroner årlig, sysselsetter 120 mennesker og bidrar til betydelig verdiskapning. I så måte representerer vi ikke bare økonomisk aktivitet, men også en rik industrihistorie og kulturell og sosial infrastruktur i våre lokalsamfunn.

I Kårvikhamn satser Stella Polaris nå betydelig med utfasing av fossil energi, utvidelse av produksjonslokalene, flere produkter, mer verdiskaping av rekeskallet og enda flere sysselsatte.

Investeringene på flere hundre millioner kroner i energioptimalisering og bærekraftige innovasjoner, understreker en vilje og et ønske om å bidra til en grønnere fremtid. Likevel kastes disse innsatsene i usikkerhet av en avgiftsøkning som kan virke mot sin hensikt ved å true eksistensgrunnlaget for hele næringen.

Gi oss tips eller tilbakemelding

Vidtrekkende konsekvenser

Økningen i CO₂-avgiften på diesel med syv kroner per liter risikerer å underminere den nasjonale strategien for en bærekraftig og konkurransedyktig sjømatnæring. Ved å øke driftskostnadene for den havgående flåten, setter vi ikke bare arbeidsplasser på spill, men også Norges posisjon som en bærekraftig fiskeri- og sjømatnasjon. Dette er en pris vi ikke har råd til å betale.

Den foreslåtte kostnadsøkningen truer imidlertid ikke bare selve rekefisket, men også vår primærproduksjon av kokte, pillede reker og vår innovative utnyttelse av biprodukter. En slik ulempe kan undergrave de markedsposisjonene Stella Polaris gjennom en årrekke har arbeidet hardt for å oppnå, og i verste fall tvinge frem en situasjon der tusenvis av tonn med rekeskall – en verdifull ressurs – risikerer å stå uutnyttet eller sågar måtte destrueres.

Dette ville ikke bare være et stort skritt tilbake for bærekraftig praksis i sjømatnæringen, men også en tragedie for vår kollektive innsats mot matsvinn og for en mer ressurseffektiv industri.

Stella Polaris har ikke bare vist vei når det gjelder bærekraftig fangst og produksjon av reker. Selskapet har også vært en pioner i å utnytte hele verdikjeden. Gjennom betydelige investeringer i bioteknologisk innovasjon, har Stella Polaris omdannet restråstoffet fra rekeproduksjonen til verdifulle produkter, blant annet et kosttilskudd kjent som PreCardix, som har vist positive effekter på hjertehelse og i dag nyter suksess på det nordamerikanske markedet.

Dette er en fremragende modell for sirkulær økonomi hvor intet går til spille, og alt fra rekeskall til rekekjøtt bidrar til menneskers helse og velvære globalt.

Innovasjon og samarbeid

Mens vi står overfor den globale utfordringen med klimaendringer, er det essensielt at vi finner balanserte løsninger som både ivaretar vårt miljø og sikrer levedyktigheten til nøkkelindustrier. Det er på tide å se utover enkle skattleggingsmodeller og utforske innovative løsninger som kan redusere utslipp uten å begrense industrien vår.

Norge har en unik mulighet til å lede an i utviklingen av bærekraftige energiløsninger for sjømatnæringen. Dette inkluderer ikke bare overgangen til grønn energi, men også investeringer i forskning på alternativer som kan revolusjonere energibruk til sjøs.

Vi oppfordrer regjeringen og fiskeriminister Myrseth til å overveie avgiftsøkningen og heller kanalisere midler til støtte for slik forskning og utvikling. Ved å utforske innovative løsninger som eksempelvis mikroreaktorer for energiforsyning, kan vi potensielt redusere CO₂-utslippet fra vår rekefangst og gjøre fotavtrykket fra reker til å være like lavt som fotavtrykket fra erter og bananer.

Et opprop til handling

Vi står ved et veiskille. Valgene vi gjør nå vil forme fremtiden for norske kystsamfunn og vår nasjonale sjømatindustri. Det er på høy tid at vi samles – industri, flåte og myndigheter – for å sikre en bærekraftig og lønnsom fremtid for rekenæringen.

Å bevare og videreutvikle verdien i hvert ledd av rekeproduksjonen, er essensielt for fremtiden – ikke bare for Stella Polaris og næringen, men for hele ideen om en bærekraftig og innovativ sjømatindustri i Norge.

Det er et vendepunkt der valgene vi gjør kan forsterke vår ledelse i global bærekraft, eller sette oss tilbake. La oss velge en fremtid der vi fortsatt kan nyte reker som ikke bare er gode for ganen, men også for hjertet og planeten.