Dessverre har en dispensasjonssøknad fra Hansen blitt liggende i vårt system uforholdsmessig lenge. Slikt skal selvsagt ikke skje, skriver Anette Aase i Fiskeridirektoratet.

Vi registrerer at Karl-Albert Hansen har hatt en rekke kontakter med Fiskeridirektoratet hvor det i enkelte tilfeller er gjort feil fra vår side. I disse tilfellene har direktoratet vært i kontakt med Hansen for å beklage og rette opp feilene.

Den sikreste veien til rask saksbehandling er generelt at søknader blir sendt til postmottak@fiskeridir.no og ikke til enkeltpersoner i direktoratet.

På den andre siden har det i flere av forholdene Hansen viser til, vært utstrakt kommunikasjon og informasjon fra Fiskeridirektoratets side.

Vår saksbehandling er gjort i beste hensikt, i tråd med gjeldende regelverk og i tråd med våre prosedyrer. Vi er pålagt å opplyse en sak så godt som mulig og i den sammenhengen også hente inn informasjon fra ulike kilder for å komme frem til en god saksavgjørelse.