Dette er et debattinnlegg. Det gir uttrykk for skribentens holdning.

Næringen tjener titalls milliarder på å skade villaksen og vårt felles livsgrunnlag svært mye! Villaksen og sjøørreten er på rødlista mye på grunn av genetisk innblanding, lus og sykdom fra lakseoppdrett.

Nå er det klimaet og naturen i sjøen og på land vi må verne. Havbrukets ledere må svare på hva de vil gjøre med alle miljøskadene deres virksomhet dessverre fører til.

Klemet Godtland, sivilingeniør medlem av Norges Naturvernforbund. Foto: Privat

– Enormt CO₂-utslipp

Dagens havbruk er overhodet ikke bærekraftig for naturen og klimaet. Havbruk er av de næringer som skader miljøet mest i Norge. Hele 1,5 millioner tonn laks fraktes med 25.000 trailere ut i Europa som gir enormt mye CO₂-utslipp. 100.000 tonn laks fraktes sågar med fly helt til Amerika og Østen.

I tillegg har vi import av enda mer fôr fra Sør-Amerika hvor regnskogen hogges ned. Flyfrakten alene gir like mye klimautslipp som hele den innenlandske flytrafikken i Norge. Det er absurd. Næringen snakker i salige ordelag om Kina som har 1,2 mrd. mennesker og venter enorm vekst i det markedet.

Det er et håpløst luftslott når vi nå vet vi redusere klimautslippene drastisk. Generelt må mat i verden produseres kortreist, ikke fraktes halve jorda rundt som vi nå gjør med store mengder fisk.

«Hans» er som en ny syndeflod

Ekstremværet «Hans» med flom, ras og enorme skader viser alvoret og koster oss enormt mye. Ute i verden herjer også flom, ekstrem varme, skogbranner, uvær osv. «Hans» er som en ny syndeflod med nok et varsel om at vi må ta vare på den sårbare jorda vår på en mye bedre måte. Vi i den rike verden lever over evne med uvettig stort ressursforbruk. Jorda tåler ikke det.

Kravet til framtidens havbruk må være null utslipp, null lus og null rømming av oppdrettsfisk. Et nytt EU-direktiv setter strengere krav til rensing av kloakk på kysten. Skitten og avfallet fra oppdrett må først og fremst renses ut. Det bør tas vare på som en ressurs og gjødsel. Politikerne sentralt og i kystkommunene må sette krav til det når konsesjoner gis.

Det må også snarest utvikles kortreist fôr i Norge. Det er stadig større motstand på kysten mot havbruk som ødelegger det biologiske mangfold og klimaet. De siste protestene var til planer om et stort kveiteanlegg i Gjemnes kommune på Møre. Taretråling er også en type havbruk som skader livsgrunnlaget i sjøen og havet.

Fiskeoppdrett må inn i lukkede anlegg som gir full kontroll med miljøet. Det er flere interessante landbaserte anlegg i utvikling. De registrerer mindre stress og fôrforbruk enn i åpne merder i sjøen.

Klimaregnskap

Store oppdrettskonsern truer med rettssak mot staten på grunn av den nye lakseskatten de ikke vil betale. Det er nok heller aktuelt å gå til motkrav med naturskaderettssak mot havbruksnæringen. Regjeringen bør snarest lage en rapport som viser klimaregnskap og de naturskader oppdrett påfører vårt felles livsgrunnlag.

Nytt ekstremregn rammet deler av Sør-Norge på ny kort tid etter Hans. Det er virkelig alvor for klimaets framtid nå. Vi kan ikke leve av næringer som skader miljøet på kloden som oppdrett gjør.

Vi må ta klima og natur på alvor. Oppdrettsnæringen må også innse det og handle for egen del. Havbruksnæringen oppfordres til å redegjøre for klimatiltak og hvordan utslipp skal reduseres. De store overskuddene bør brukes for å møte det grønne skiftet raskere også i havbruk slik at næringen blir bærekraftig og klimanøytral.