Dette er et debattinnlegg. Det gir uttrykk for skribentens holdning.

I 2002 ble Norge og Russland enige om at kvotene på torsk ikke skulle endres mer enn 20 prosent fra år til år. Denne avtalen blir også omtalt som «handlingsregelen». Begrunnelsen for innføringen av denne regelen er at en ikke ønsker store svingninger i inntektene i torskefiskeriene.

I de senere årene har det vært en kraftig nedgang i torskebestanden. Nedgangen har vært så stor at dersom handlingsregelen ikke hadde eksistert, så hadde reduksjonen i torskekvotene i de siste årene vært større enn det som er blitt fastsatt.

Jarl Hellesvik, pensjonist og samfunnsdebattant Foto: Privat

Kunne vært mer torsk

20 prosent-regelen har altså ført til en sterkere nedgang i bestandsstørrelsen av torsk enn den ville ha blitt uten «handlingsregelen». Det er altså blitt fisket for mye torsk.

Dette fordi at om man fisker mer på en bestand enn tilveksten til bestanden, blir bestandsstørrelsen ubønnhørlig mindre. Det hadde derfor vært mer torsk i Barentshavet i dag om man ikke hadde fulgt «handlingsregelen».

For 2024 er torskekvoten fastsatt til å være 20 prosent lavere enn i 2023. «Hvis vi hadde sett bort fra forvaltningsregelen, ville kvoten for neste år vært på 355.000 tonn», har forskningsdirektør Geir Huse ved Havforskningsinstituttet uttalt.

Dette er nesten 100.000 tonn mindre enn den fastsatte kvoten for 2024. Den er på 453.000 tonn.

Føre var

Rekrutteringen til torskebestanden etter 2014, målt på treårig torsk (ungtorsk), vært lav. Den har i alle disse årene vært under gjennomsnittet.

Det er lagt inn i «handlingsregelen» at dersom gytebestanden faller under det såkalte «føre var»-nivået, kan norske og russiske myndigheter se bort fra «handlingsregelen».

«Føre var»-grensen for størrelsen på gytemoden torsk/skrei er satt til 460.000 tonn. I 2024 forventes gytebestanden å være på nesten 590.000 tonn. Allerede til neste år kan gytebestanden for 2025 komme under «føre var»-grensen. Skjer dét, blir nok torskekvoten for 2025 redusert med minst 40 prosent i forhold til torskekvoten for 2024.

Det ser ut til at det kommer til å bli «smalhals» i mange år framover når det gjelder størrelsen på torskekvoter i Barentshavet.