Bearbeiding heng saman med fiskeripolitiske rammevilkår

Ask Økland i Pelagisk forening meiner at Bearbeidingsutvalget har bomma på mandatet, når det ikkje i større grad diskuterer nettopp dei private disposisjonane i fiskeindustrien.

Prorektor ved UiT Kathrine Tveiterås overrakk rapporten frå bearbeidingsutvalget til fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran 8. mars 2022
Prorektor ved UiT Kathrine Tveiterås overrakk rapporten frå bearbeidingsutvalget til fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran 8. mars 2022Foto: Karianne Laagstein
Publisert 13. November 2022, kl. 14.00Oppdatert 14. November 2022, kl. 11.47