Dette er et debattinnlegg. Det gir uttrykk for skribentens holdning.

Men vi er nå i siste innspurt for å få på plass ett felles lag fra Møre og Romsdal i nord og til Svenskegrensen i sørøst.

Etter årsmøtene som ble avholdt i høst har Fiskerlaget Sør, Fiskarlaget Vest, Sogn og Fjordane Fiskarlag, Møre og Romsdal Fiskarlag og Sør Norges Notfiskarlag alle vedtatt at de ønsker sammenslåing og kun det formelle står igjen. En kunne knapt fått en bedre start på jula.

Tiden er overmoden for å få på plass en ny organisering der vi står sterke sammen og kan ivareta våre medlemmer og gi ett økt medlemstilbud. Vi ønsker å være en organisasjon som favner alle, fra små fartøy til de store havgående fartøyene. Vi ønsker at flere velger å organisere seg gjennom oss og må derfor kunne tilby «det lille ekstra».

Fra salen under stiftelsesmøtet til Sør-Norges Fiskarlag. Foto: Bjarte Rylandsholm Trettenes

En stor og seriøs aktør

Tiden vi lever i preges av energikrise, miljøkrise og en inflasjonskrise, der det i tillegg settes stadig nye krav til oss som yrkesaktører i form av dokumentasjon, sporing og rapportering. Kostnadsnivået har også økt betraktelig for yrkesfiskerne blant annet ved økte avgifter.

For at vi skal kunne svare opp et stadig økende antall høringer med korte frister, er vi nødt til å jobbe sammen og fortsatt ha posisjonen som den viktigste premissleverandøren i Fiskeripolitikken.

Vi ser også en økt interesse fra andre aktører som ønsker tilgang til arealene vi benytter, herunder havvind, oljevirksomhet, mineralutvinning, oppdrett, kabler, turisme og marint vern. Her må vi sammen med Norges Fiskarlag være på ballen tidlig i prosessene og sikre våre interesser på en god måte. Det er derfor viktig at vi nå viser oss som en stor og seriøs aktør som blir lyttet til og tatt på alvor.

For å få til en god sameksistens med de andre aktørene som vil slippe til i «havrommet», er det viktig at de har forståelse for at fiskeriene ikke er dynamiske og at gyte-, oppvekst- og fiskeområder blir godt ivaretatt. Det er også viktig at en har nok kunnskap om konsekvensene av tiltakene som blir satt i verk for ikke å gå på bekostning med godt forvaltede fiskeressursene en har i norsk sone.

To hoder tenker bedre enn ett

Ett kjent ordtak er at to hoder tenker bedre enn ett, tenk hva vi da kan få til når 5 faglag blir til 1. Engasjement og kunnskapen er stor i alle disse lagene og er det noe jeg har lært av arbeidet i forhandlingsutvalget og nå senere i interimsstyret er at vi er gode sammen.

Jeg har god tro på at vi sammen kan komme frem til gode, omforente løsninger som klarer å ivareta bredden av medlemsmassen, men det vil nok bli krevende for alle parter.

Detaljene i måten hvordan vi vil arbeide fremover vil komme på plass etter hvert, men det er lagt ned ett godt stykke arbeid i forhandlingsutvalget og interimsstyret. Her har en vært ganske samkjørt på hvordan en ønsker å organisere arbeidet fremover, der det skal opprettes ressursgrupper og lokallagene skal styrkes og følges bedre opp.

Våre ansatte har gjort et formidabelt arbeid for å komme i mål til dette møtet. En spesiell takk til Ole Morten Sorthe som sekretariatsleder har ledet oss godt igjennom mye av det formelle som måtte avklares i denne prosessen.

Gode hjelpere

Vi har prøvd å ivareta våre ansatte på en god måte, men vi ser at de føler på en usikkerhet over hva som skjer fremover. Våre ansatte vil fortsatt jobbe med fagfelt som de har interesse og kunnskap om, det kan ikke understrekes nok hvor viktige de er for at vi skal fungere. Det blir noe endring i forbindelse med at deler av Henriettes stilling i Måløy overføres til Norges Fiskarlag som seniorrådgiver/jurist, noe som var ønsket av Henriette selv. Kontoret beholdes og hun vil fremdeles ha ansvaret for lokallagene og bidra i Sør-Norges Fiskarlag.

En takk til Norges Fiskarlag som har bidratt med midler og assistanse i form av sekretariatsfunksjon for forhandlingsutvalget, takk Hanna! Takk også til Vidar Ulriksen som fungerte som forhandlingsleder og ett siste takk til Knut Torgnes som overtok for Vidar når pliktene kalte i regjeringen. Dere var til god hjelp og sterkt medvirkende til at vi er her vi er i dag.

Ser frem til et godt møte i dag og ett godt samarbeid fremover i det nye laget vårt.