Fiskeridirektoratet hevder de har vært i kontakt med meg for å beklage og rette opp feilene. Problemet er at dette ikke er godt nok.

Dersom vi i fiskenæringen bryter med gjeldende lover og regler, er det ikke tilstrekkelig at vi beklager oss til direktoratet. Vi blir møtt med sanksjoner, bøter og straff. Samtidig får direktoratets manglende overholdelse av regler ingen konsekvenser.

Det er derfor svært viktig at Fiskeridirektoratet overholder det regelverket de selv er underlagt, og tilbyr næringen en forsvarlig saksbehandling. Fiskeridirektoratet skal være et forvaltningsorgan som spiller på lag med både fiskekjøpere og fiskere. Min opplevelse av direktoratets opptreden er dessverre det motsatte. Jeg opplever at deres behandling av Karls Fisk og Skalldyr er et resultat av bevisste handlinger.

Ikke er enkelthendelser

Etter mitt debattinnlegg har jeg blitt kontaktet av flere fiskekjøpere som beklageligvis har samme erfaring med direktoratet som meg. Dette viser at episodene som jeg viser til i forrige debattinnlegg ikke er enkelthendelser fra direktoratets side.

Det er på høy tid at direktoratet endrer sine rutiner. Fiskeridirektoratet har blitt en fare for sjømatnæringen og fiskerne. Her må det ryddes opp snarest.

Jeg kjenner til en annen sak hvor en fiskekjøper kjøpte ulovlig over kai. Direktoratet var på inspeksjon og avdekket det ulovlige forholdet. I denne saken ble imidlertid ikke kjøpegodkjenningen inndratt, selv om ulovlighetene var oppdaget av Fiskeridirektoratet selv.

Samtidig blir mine kjøpetillatelser inndratt uten varsel og uten ulovligheter fra vår side. Jeg ber om forståelse for at vi i bransjen ikke kan finne oss i denne type forskjellsbehandling som fremstår lite tillitvekkende og er direkte ødeleggende.

En arbeidsgruppe som tidligere politidirektør ledet av Ingelin Killengreen kom fram til at ansatte i Fiskeridirektoratet er bekymret fra at næringen blir behandlet ulikt fra kontor til kontor. Det ble blant annet pekt på manglende likbehandling av sjømatnæringen, silotenkning og en klagesaksbehandling som flere mener går på rettssikkerheten løs.

Erstatningskrav

Det er det vi har opp levd i Karls Fisk det er ingen rettssikkerhet i saken med Fiskeridirektoratet.

Det bør jo ringe en bjelle hva som skjer i etaten når de ansatte som er interjuvet i rapporten mener det som vi mener.

Det blir med denne rapporten som mange andre, at den havner i en skuff og at det lages ny om noe år.

Vi ønsker nå å fremme et erstatningskrav til Fiskeridirektoratet for vårt økonomiske tap og advokatutgifter vi er påført som følge av Fiskeridirektoratets behandling.