Dette er et debattinnlegg. Det gir uttrykk for skribentens holdning.

Det ser ut at vi er i samme båt vi fiskekjøper og båt eiere når det gjelder Fiskeridirektoratets håndtering i enkelt saker. Det er på tide at vi går sammen og får stoppe denne utviklingen snarest. Slik kan det ikke fortsette og vi kan ikke godta å bli behandlet som om det ikke finnes regler hos Fiskeridirektoratet som de er pålagt å følge.

Kort om noen av mine saker

  • Man sletter kjøpegodkjenning uten å følg loven om hvordan man går frem i slik saker.
  • Det sendes ikke noe form for info til oss om at de har slette godkjenningen.

Her er det veldig tydelig retningslinjer som tilsier hvordan en slik sak skal fremmes for de som er eier av godkjenningen.

Når det søkes om utvidet kjøpepunkt, er det ingen plass man merker hva man skal kjøpe, om det for eksempel er tangsprell, kontepeller, reker eller torsk. Som en takk for sist hilsen fra Fiskeridirektoratet, gir de meg kun godkjenning på kokte skallreker? Hvorfor, når jeg ikke har søkt om det?

Dette er et eksempel på hvilken måte de avstraffer meg på på grunn av at jeg har satt de til veggs i flere saker. Jeg har flere saker en bare denne.

Videre behandling av mine saker

Jeg var så heldig, om man kan si det, at Fiskeridirektøren inviterte meg til møte i høst slik at jeg fikk lagt frem saken mine. Det ble enighet om at jeg skulle sende all korrespondanse i sakene til han, noe som jeg brukte fem timer på. Jeg hadde forvente svar fra dem i løpe av de to månedene som er gått, men den gang ei. Jeg har purret på saken to ganger til Fiskeridirektøren uten å få svar. Det skulle settes ned et utvalg for å se på sakene.

Fiskekjøperne og fiskeren er fratatt ALL rettssikkerhet i slik saker og det har jeg følt på kroppen. De følger ikke gjeldende lover. De samme personer behandler sine egen klager og når de har gjort behandling feil, må man slåss med de for å få de til å rette opp. Disse saken burde vært noe for Økokrim.

jeg har sendt to mailer til Fiskeridepartementet med klage på Fiskeridirektoratet. Den første i oktober 2021, purret på den november 2022, uten å få svar. Sivilombudsmannen er på saken for å få svar fra Fiskeridepartementet.

Her svarer ikke Fiskeridepartementet som er klage organet over Fiskeridirektoratet. Hva gjør vi da?

Ukulturen må stoppes

Vi kan ikke ha det slik i Norge at Fiskeridepartementet ikke svare på henvendelser hvor Fiskeridirektoratet har forsømt sine forpliktelser i stor stil med overlegg, slik som i mine saker.

Her renner skatte pengene ut i strie strømmer på grunn av en stat ansatt som ikke gjør jobbe sin.

Det som er også graverende i mine saker, er at det er personer som har jobbe i mange å som har gjort disse handlingen mot meg. De får klapp på skulderen fra avdelingslederen for godt utført jobb. Her burde vedkommende inkludert avdelingslederen, fått avskjedige umiddelbar og fått beskjed om å finne seg ny jobb.

Etter alt kritikk mot Fiskeridirektoratet som er kommet opp den siste tiden mener jeg det er på tide å danne en forening med fiskere og fiskekjøper slik at vi samlet kan få stoppe denne ukulturen fra Fiskeridirektoratet. Man står sterkere sammen.

Jeg må tilføye at vi aldri har hatt problemer med inspektøren på kai. Med enkelte på kontorene har ikke skjønt hvilken jobb de er satt til å gjøre.

Jeg håper at Fiskeriministeren kunne ha tatt kontakt slik han kunne fått historien min servert på sølvfat.