Dette er et debattinnlegg. Det gir uttrykk for skribentens holdning.

Fisk er det norske folks allmenning, Det sikrer grunnloven. Fiskekvoter kom som en regulering av uttak, for å bevare bestandene. Fiske har Norge bedrevet i årtusener og det har vært med på å bygge landet.

Fisket har skaffet arbeidsplasser og bosetninger med velstand langs kysten. Hvorfor ble mye av dette borte?

Kvotene for fiske ble gjort salgbare. Oligarker på kvoter oppsto. Det største norske rederiet, Norebo, eies av den russiske oligarken Vitarly Orlov.

Lokalt råstoff

Leveringsplikten for trålerne til lokalsamfunn ble opphevet. Tråleren skulle sikre lokalt, ferskt råstoff til mottakene og arbeidsplassene. Nå har lokalsamfunnene mistet arbeidsplassene.

Trålerne fryser fisken på sjøen, og leveres til fryseri i land, uten at norske interesser får foredle råstoffet. Fisken hentes av store fryseskip som seiler rett til utlandet i stedet.

De som holder bosetting og arbeidsplasser langs kysten med fersk kvalitetsfisk, er for det meste båter fra 50 fot og nedover. Mange av disse er frarøvet kvoter av kapitalkreftene. Verdifulle kvoter samles og selges ut av Norge stikk i strid med grunnloven. Dette er alvorlig, men ingen myndigheter ser ut til å bry seg.

Nærings- og fiskeridepartementet godkjenner kjøpeorganisasjoner opp til 40 prosent utenlandsk eierskap. Røkke solgte til Lerøy med 22 prosent utenlandsk eierskap. Nergård solgte trålerne og fikk 39 prosent utenlandsk eierskap. Norge står igjen som en råvareleverandør.

Et spill for de kapitalsterke

Trålerne auser opp fisk. De raserer havbunnen og grunnlaget for yngelen. Og de tråler på raudåte, som er yngelen og småfiskens mat. Kommer ikke sild og lodde, uteblir torsken og annen fisk.

I det «grønne» krav til klimaet, bruker trålerne flere ganger så mye drivstoff som kystflåten pr. kilo fisk.

Kvotene kjøpes og selges av kapitalkrefter, og er blitt et spill for de kapitalsterke, og ikke til nytte for reelle fiskere.

Lokalsamfunnene er degradert til sjarker som ikke klarer storm og uvær. Kapitalkravet blir for stort for rekruttene og for vanlige folk. Rekruttene får ikke gå skole og fiske samtidig fordi et byråkratisk Fiskeridirektoratet nekter dem.

Med mangelen på fisk til kysten vil kysten komme til å bli et museum om kort tid. Et slikt museum finnes allerede i Kjøllefjord.

Kvaliteten på fersk fisk kan ikke trålerne konkurrere med kystflåten om.

Kvaliteten, miljøet, den ferske fisken, bosetningene og arbeidsplassene langs kysten opprettholdes av en levende og aktiv kystflåte.

Norgesdemokratenes fiskeriløsning

 • Kvoter kan ikke omsettes. Kvotene bør eies av staten og tildeles tidsavgrenset med mulighet for forlengelse.
 • Kvotene skal gis for fersk fisk, og lokal landing fylkesvis.
 • De nye ekstra kvotene trekkes fra trålerkvotene.
 • Det blir kvoteforskyvning fra trålerflåten til ferskfisk-båtene.
 • Det skal stilles krav om større bearbeidelsesgrad på mottakene.
 • Frysetrålernes kvote må reduseres og frossenfisken må tilbys på det norske marked.
 • Det må bli enklere å være rekrutt i fiskerinæringen. Rekruttene må kurses om sikkerhet, behandling og bevaring av kvaliteten på fisken. Rekruttene må meldes inn i fiskerimanntallet. Det er et pluss om rekruttene tar utdanning.

Fordelene

Målet er mer lokal tilførsel av fersk, høykvalitets fisk, og bearbeiding lokalt. Alle skal kunne fiske sin egen fisk på fritidskvote.

En ny kvoteordning må etableres over en femårsperiode. Kvoter skal ikke lenger kunne overføres eller omsettes. Dette vil redusere kapitalbehov og forbedre lønnsomheten.

Tildelte kvoter skal kunne inndras, og nye kvoter skal kunne tildeles gratis. Disse kan ikke omsettes og er tidsavgrenset. Kvotene som tildeles, trekkes fra og reduserer trålerkvotene.

Alle lokale fiskere som leverer fersk fisk i land, vil få byttet sine kvoter med nye. Det skal stilles blir om større bearbeidelsesgrad i Norge.

Dette fører direkte til:

 • Flere lokale arbeidsplasser.
 • Mer stabil bosetting i distriktene.
 • Bedre kvalitet på fisken.
 • Større sikkerhet for fiskerne.
 • Mer velstand for folket.
 • Mindre drivstofforbruk på båtene pr. kilo fisk.
 • Kortreist mat til folket.
 • SKREI er blitt et velkjent kvalitetsmerke for fersk torsk i Europa.