Dette er et debattinnlegg. Det gir uttrykk for skribentens holdning.

Overskriften «Vi må regne med en enda mer opphetet debatt», og her ser det ut til at det er bare tut og kjør uten å se seg verken til høyre eller venstre.

Ola Mosberg, fisker Foto: Privat

Dette må da være et særdeles dårlig utgangspunkt for noe vi vet kan bli store inngrep i påtenkte arealer på havet. Det må selvfølgelig tas hensyn til norske fiskerier og det må forskes mer på hva dette har å si for alt liv i havet og på sjøbunn.

Heller kaldt vann i blodet

Denne kunnskapen har vi ikke enda. Det er også andre momenter som stadig dukker opp. Avisa Dag og Tid av 14/3 – 23 har en artikkel ført i penn av Jon Hustad. Den burde være en kraftig tankevekker også for Haga. Bare for å nevne tre punkter Hustad nevner som etter min mening heller kaldt vann i blodet til de mest utbyggingskåte på havvind.

  1. I norsk havvind har vindturbiner gått opp med over 65 % i pris siden første kvartal 2020.
  2. NVEs rapport om havvind viser at den planlagte norske havvindsatsingen er ulønnsom.
  3. Særlig ulønnsom er flytende havvind. Regninga havner til slutt hos norske skattebetalere.

Det er heller ikke konsensus i fagmiljøene at vi vil stå overfor noen strøm mangel i 2027 som enkelt markedsfører som en sannhet.

Lagt på is

Equinor har også lagt havvind prosjektet som skulle produsere strøm til Trollplatformene på is da dette ikke var lønnsomt. Det forberedes nå utbygging av en havvindpark på norsk side i sørlige Nordsjøen. Denne vil heller ikke kunne bli lønnsom på grunn av at prosjektet er svindyrt i forhold til andre havvind parker lenger sør som skal bygges på vanndybder på ca. 30 meter mot 60 til 70 meter for den norske havvind parken.

Derfor er det ingen grunn til noen forhastede utbygginger av norsk havvind før en har forsket og i det hele tatt sett om dette er økonomisk forsvarlig. Det er ingen løsning å skulle subsidiere dette i årevis. Da må heller andre energiformer vurderes slik som kjernekraft som er det minst arealkrevende og hvor alt skal bekostes av private (Norsk Kjernekraft A/S).

Derfor bør Haga og flere med henne roe seg helt ned og kartet over forslag til norske havvindparker revurderes. Og i beste/verste fall skrotes helt avhengig av øyne som ser.