– Nordsjøens nøkkelart i spel

Fiskebåt er bekymra for konsekvensane den nye havvindindustrien kan få for dei komplekse økosystema i havet.

Tobis er ein nøkkelart i Nordsjøen. Det vil seie at den har avgjerande betydning for andre artar, og dessutan stor påverknad på strukturen og stabiliteten i økosystemet.
Tobis er ein nøkkelart i Nordsjøen. Det vil seie at den har avgjerande betydning for andre artar, og dessutan stor påverknad på strukturen og stabiliteten i økosystemet.Foto: Åse Husebø, Havforskingsinstituttet. Illustrasjonsfoto.
Publisert 25. May 2024, kl. 04.00Oppdatert 27. May 2024, kl. 07.47