Dette er et debattinnlegg. Det gir uttrykk for skribentens holdning.

Vannkraftutbygginga i Alta-Kautokeino-vassdraget skapte voldsomme protester gjennom store deler av 70-tallet og til utpå 80-tallet. Saken ble en symbolsak for norsk miljøbevegelse.

Den blir også stående i Norgeshistorien som en av de verste konfliktene mellom samene og storsamfunnet. Bildene av politi som bar vekk demonstranter i Oslo, minner veldig om 45 år gamle bilder fra Alta.

Hva med lakseskatten?

Urbefolkningen på Fosen har fått medhold i selveste Høyesterett. Høyesterett fastslo i oktober 2021 at vindkrafta på Fosen krenker samenes rettigheter som urfolk. Nå har samene blitt hørt og ropene har stilnet. De ha reist hjem.

Hva så med lakseskatten som er et hån mot Distrikts-Norge?

Tiden er inne for at same-ropet som har vært i Oslo i de siste dagene fortsetter med et skikkelig «KYSTBRØL» mot lakseskatten og Grunnrenteskatten.

Regjeringens skattebombe kunne ikke truffet distrikts- og Kyst-Norge hardere. En tredobling av skatten over natta for flere av hjørnesteinsbedriftene våre betyr mindre investeringsvilje og færre nye jobber i kystdistriktene.

Hemmer utvikling

Det som i realiteten skjer, er at regjeringen legger begrensninger på næringens mulighet for å utvikle seg, sysselsette og holde lyset tent i mange hjem rundt omkring i Distrikts-Norge. Dette er distrikts fiendtlighet på sitt aller verste.

Pensjonistpartiet ønsker derimot at verdier skal bli der de blir skapt, samt at man ikke skattlegger ytterligere næringsliv, og spesielt distriktsnæringsliv hardere. Det er disse som bidrar til statsbudsjetter og har potensial for å bidra mer med større vekst i fremtiden.

La oss nå starte «Kystbrølet» som kan vise at folk har en klar mening om grunnrenteskatten og at dette må stoppes. Når samene vant frem så bør også «Kystbrøl-aksjonen bli hørt.