Hvaler reka er vel mer et begrep blant østlendinger, mer enn sin særegne kvalitet. Det er vel mer et begrep om et levende kystsamfunn i regionen, hvor folketallet mer enn tidobles i sommermånedene. Hva hadde vel turismen vært uten et levende fiskerisamfunn på Hvaler?

Robert Misund Foto: Kjersti Kvile

Rekefiskerne i dette området driver det mest skånsomme og miljømessige trålfisket som kan utøves. Små fartøy, lette tråldører og trålgir som gjør liten eller ingen skade på havbunnen.

Jeg har i mer enn 30 år hatt gleden av å jobbe med teknisk regelverk og utviklingen av selektive redskaper. Aldri har jeg sett mer engasjerte fiskere enn fiskerne fra Hvaler om å finne tekniske løsninger for å finne frem til løsninger på et best mulig bærekraftig fiske.

Det samme gjelder fiskerne fra Bohuslän områdene. Felles er at turismen er like avhengig av levende fiskerisamfunn om det er Utgårdskilen eller Smögen.

Peter Angelsen (SP) i sin periode som fiskeriminister grep inn å omfordelte makrelltillatelser til nordnorske kystfiskere for å bedre økonomien i dette kystfisket. Hvor er dagens politiske ledelse bortsett fra å vurdere og følge situasjonen nøye?

Gi kystfiskerne i sør tillatelse til å fiske torsk i nord for å bedre driftsgrunnlaget.