Dette er et debattinnlegg. Det gir uttrykk for skribentens holdning.

Grunnløse fordi vi de siste to ukene overfor avisen har svart ut alle påstandene som dras opp i lederen. La meg starte med å tilslutte meg redaktørens konklusjon. Ja, det er uholdbart å gi munnkurv til våre medarbeidere.

Det er heller ikke riktig at noen har fått munnkurv, noe vi har klargjort for dere tidligere. Da Fiskeribladets journalist presenterte oss for en rekke spørsmål basert på anonyme kilder, bestemte jeg at det var jeg som leder som skulle svare ut på vegne av Fiskeridirektoratet. Det var den beskjeden som, om noe klønete i starten, ble formidlet til de ansatte. Medarbeidere, tillitsvalget eller ledere står altså fritt til å uttale seg med sitt syn på saken.

Ingen bråkmakere

Grunnen til at vi valgte at jeg skulle uttale meg på vegne av direktoratet, har sin begrunnelse.

Da avisen først tok kontakt, viste de til et møte hos oss der dette hadde vært tema. Journalisten antydet at dette var et protestmøte. Det vil jeg på det sterkeste avkrefte. Dette var tema på et av våre digitale all-møter og der skal det både være høyt under taket, fri taletid og gode spørsmål og svar.

De av våre medarbeidere som tok opp dette temaet fikk også positive tilbakemeldinger og en takk for at de brakte dette på banen. Allmøtene er en god arena for å informere hele organisasjonen under ett, men også en arena der vi setter av tid til kommentarer, spørsmål og forhåpentligvis gode svar. Jeg vil ikke ha på noen av våre medarbeidere at de er bråkmakere, fordi de stiller gode spørsmål eller engasjerer seg i direktoratets aktiviteter.

Usannhet

Feltavtalen er et tema for forhandlinger mellom partene i direktoratet. Vi har ikke lyktes med å bli enig om en avtale som gir oss nødvendig fleksibilitet. Derfor planlegger og opererer vi nå med ordinære arbeidstidsordninger. Det blir mye god kontroll av dette også.

Den viktigste jobben vi i ledelsen, sammen med de tillitsvalgte og andre medarbeidere gjør nå, er en full gjennomgang av Seksjon for akvakultur og veiledning og Seksjon for fiskerikontroll og veiledning. Dette er et arbeid som gjøres i lys av de konklusjonene som kom i NOU 2019:21, Fremtidens fiskerikontroll. Der er arbeidstidsordninger er viktig tema, sammen med mange andre.

Avslutningsvis må jeg få slutte meg til redaktørens bekymringer for grunnloven generelt, og ytringsfriheten spesielt. Vi lever i en tid der vi må hegne om verdisettet vårt.

Hvis man da leser det som har stått om dette tema i Fiskeribladet de siste ukene, registrerer man med kjølig interesse at den eneste trusselen mot ytringsfriheten, er redaktørens behov for å konstruere en usannhet for å underbygge en overskrift.