– Hvordan bør fellesskapet fordele fiskekvotene?

Retten til de viltlevende marine ressursene ligg til fellesskapet i Norge, står det i Havressurslovens paragraf 2. Det er et politisk ansvar å forvalte disse ressursene og høsting av fiskekvotene etter fellesskapets prioriteringer.

Leveringsplikten må gjenopprettes, eventuelt må kvotene overføres til den helårlige kystfiskeflåten som kan sikre fiskeindustriens råstoffgrunnlag.
Leveringsplikten må gjenopprettes, eventuelt må kvotene overføres til den helårlige kystfiskeflåten som kan sikre fiskeindustriens råstoffgrunnlag.Foto: Marius Fiskum (arkiv)
Publisert 5. February 2024, kl. 08.56Oppdatert 5. February 2024, kl. 08.58