– Havvind er det som kan utvikle Norge som energinasjon versjon 3.0

Havvind kan på sikt gi oss lavere kraftpriser og nok kraft både til klimakutt og ny industri.

Skal havvind bli den norske industrisatsingen vi ønsker oss, må vi sammen klare å finne frem til forutsigbare løsninger som ikke innebærer tautrekking ved hvert eneste statsbudsjett
Skal havvind bli den norske industrisatsingen vi ønsker oss, må vi sammen klare å finne frem til forutsigbare løsninger som ikke innebærer tautrekking ved hvert eneste statsbudsjettFoto: Nicholas Doherty (illustrasjonsfoto)
Publisert 2. July 2023, kl. 08.00Oppdatert 6. July 2023, kl. 13.04