– Grunnlaget for ressursrente i fiskeri føreset svekking av krona

Eksportrekordar i sjømatnæringa er i kroner, og seier eigentleg ingenting om korleis utviklinga i næringa reelt sett har vore.

Eksportprisveksten er i all hovudsak eit resultat av svekka norsk krone, og generell inflasjonsutvikling snarare enn at me ser ei reell prisstigning for våre viktigaste fiskeslag. Bildet syner norsk skrei i marknaden.
Eksportprisveksten er i all hovudsak eit resultat av svekka norsk krone, og generell inflasjonsutvikling snarare enn at me ser ei reell prisstigning for våre viktigaste fiskeslag. Bildet syner norsk skrei i marknaden.Foto: Norges sjømatråd
Publisert 22. January 2023, kl. 14.00Oppdatert 23. January 2023, kl. 07.12