Dette er et debattinnlegg. Det gir uttrykk for skribentens holdning.

Regjeringen har signalisert at de vil komme tilbake til Stad skipstunnel i forbindelse med statsbudsjettet som legges frem 6. oktober, og mye avgjøres på budsjettkonferansen torsdag og fredag denne uken.

Næringslivet på kysten forventer at regjeringen følger Stortinget sitt vedtak om bygging av Stad skipstunnel fra 2021, og Kystverket sin tydelige anbefaling om å lyse ut anbudet.

Nok utredninger

Kystverket mener det er mulig å redusere kostnadene for prosjektet, og tror stor konkurranse vil gi god effekt både for tekniske løsninger og pris. Kystverket er klare for å bygge Stad skipstunnel. Nå er det nok utredninger og trenering av dette prosjektet, få Stad skipstunnel ut i markedet!

Realisering av Stad skipstunnel vil gjøre sjøtransporten tryggere, mer effektiv og mer miljøvennlig. Stadhavet er en flaskehals for all kysttrafikk. Behovet for Stad skipstunnel er stort. En undersøkelse blant Kystrederiene sine medlemmer, viser at hele 80% vil benytte seg av tunnelen på regulær basis. Fiskebåter, brønnbåter, servicebåter, containerskip og hurtigbåter vil ha daglig nytte av tunnelen som trygger et område som enkelte år kan ha over 100 dager med storm.

Viktig for sjømatnæringen

Den norske sjømatnæringen er spådd en formidabel vekst i fremtiden, men kapasiteten og standarden på norske veier er sprengt.

Bransjen skaper milliarder av kroner i verdier for den norske stat, og det bør være rett og rimelig at behovene til bransjen blir tatt hensyn til. For nærskipsfarten vil Stad skipstunnel bety sikre leveranser, mindre ventetid, kortere transporttid, og at kvaliteten på råvarer som skal fraktes forbi Stad holder seg god.

Prosjektet er «gryteklart» Det finnes knapt et prosjekt som er mer utredet enn Stad skipstunnel, over 20 utredninger har prosjektet vært igjennom.

Kystverket har signalisert at det ikke er mer å utrede, og at prosjektet er klart for anbudsutlysning. Folk har flyttet fra husene sine. Kommuner og næringsliv har så langt i prosessen brukt ca. 70 millioner kroner på reguleringsarbeid for å kunne ta imot steinmasse til nye næringsareal.

I følge NTP 2022-33 er det kun 3 prosent av budsjettet som skal brukes på sjøtransporten, som står for over halvparten av all godstransport i Norge. Dette er ikke god samfunnsøkonomi. Nå forventer vi at kyst-Norges store og viktige transportåre prioriteres.