Dette er et debattinnlegg. Det gir uttrykk for skribentens holdning.

Det har vært satt nye eksporterekorder for sjømat 36 måneder på rad, og mye av årsaken har vært en kontinuerlig kronesvekkelse sammenlignet med referansemåneden året før. Nå i mars vil dette endre seg, da kronen mot både euro og dollar nå er på omtrent samme nivå som mars 2023.

Kay Ove Hafsås er økonom/rådgiver i organisasjonen Fiskebåt Foto: Fiskebåt

Ny eksportrekord for mars 2024 må derfor komme ene og alene fra høyere priser eller økt volum i forhold til samme periode i fjor.

Volum ned, verdi opp

I volum er sjømateksporten ned rundt 20 prosent fra i fjor, men verdien er opp rundt 4 prosent. Villfisk derimot, har falt med rundt 400 millioner i verdi så langt i 2024, i forhold til tilsvarende periode i 2023.

Ser man bare på villfisk, så blir volumvekst fremover vanskelig. Omsatt kvantum hos Råfisklaget er ned omlag 8 prosent så langt i år, naturlig nok som et resultat av kvotenedgang.

Utviklingen i mars ligger også etter fjoråret. Hos Sildelaget ligger man også noe under volumet fra i fjor hittil i år. Verdioppgangen i råfisklaget så langt i år er på i underkant av 2 prosent, men skyldes i all hovedsak bedre prising for landinger av utenlandske fartøy (opp 15 prosent i år).

Hos Sildelaget ligger man et par hundre tusen bak fjoråret 12. mars. Lager er det vanskelig å si noe om, men for villfisk skal det nok mye til om volum blir en driver for ny eksportrekord for mars 2024.

Høyere torskepriser

For torsk ligger prisene høyere for mars 2024 enn for tilsvarende periode i fjor, både på fersk og fryst råstoff. Hyseprisen har derimot hatt en svakere utvikling, og situasjonen for sei nå i mars er priser som ligger 3-5 kroner lavere til fisker enn i tilsvarende periode i fjor. Reker ligger så langt marginalt høyere.

En eventuell prisøkning kan jo også komme fra at eksportørene klarer å få bedre betalt for produktene sine, men så langt i år har man sett at en eventuell prisvekst til fisker har vært høyere enn for eksportørene. Det skyldes økt konkurranse om råstoffet som følge av fallende kvoter.

Ser man på alt dette samlet, så skal det nok derfor noe til om man ser enn reell prisøkning for særlig torskefiskeksporten for mars 2024.

Fallende inflasjon

For sjømateksporten vil kroneeffekten ikke være en bidragsyter lenger, den er utjamnet med nivåene fra 2023. Og med fallende global og nasjonal inflasjon, kan man heller ikke forvente vesentlig høyere priser per kilo fremover.

Det gjør at 36 strake måneder med eksportrekorder målt i eksportverdi nærmer seg en ende, trolig allerede i eksporttallene for mars 2024.

Det positive er at tallene uansett vil være på historisk høye nivå, men rekorder vil ikke lenger bli «reddet» av svakere norsk krone i tiden fremover.