– Det kan ikke sondres mellom de verdige og uverdiges rop etter mer torsk til Finnnmark

Det beste finnmarkingene kan håpe på nå, er at Stortinget vil utforme anmodningsvedtak som kan snu den negative utviklingen for fylket.

Fiskere som andre næringsdrivende forholder seg til regelverket, og ivaretar sine økonomiske interesser som best de kan.
Fiskere som andre næringsdrivende forholder seg til regelverket, og ivaretar sine økonomiske interesser som best de kan.Foto: Lena Knutli (illustrasjonsfoto)
Publisert 15. April 2024, kl. 12.41Oppdatert 18. April 2024, kl. 08.54