Det var Fiskeriets dag i Utgårdskilen på Hvaler fredag 26. august, der lokale politikere fra Fremskrittspartiet, Arbeiderpartiet og Senterpartiet var samlet til en politisk debatt. Møtet var ledet av Østfold Fiskerlag og samlingen var sterkt representert av medlemmer fra Fiskeridirektoratet, Beredskapsbåten, Fjordfisk, Egersund Trål, og Sveriges Fiskares Producentorganisation (SPFO) samt fiskere fra begge sider av fjorden. Vi som tar dette på alvor er mer enn bekymret.

I blodet

Nå må folk våkne opp, det er snart slutten på Hvaler-reka om ikke folk står oppreist for kystfiskerne. Hvaler er kjent for sine ferske, saftige, kvalitetsreker. Mange kan minnes rekefabrikken til Jacobsen på Skjærhalden eller kanskje rekefabrikken i Papper og alle de små fiskemottakene rundt på Hvaler. Det var ordentlige gode ferieminner. De fleste av oss som har familien sin fra Hvaler fra gammelt av, har vokst opp med fiskere i sin familie. Fiske er noe som er i blodet til Hvalerfolket.

Fiske er vår kultur, tradisjon og historie og går helt tilbake til steinalderen. I løpet av 1000-tallet begynte fisk å bli omsatt som handelsvare innenlands fra Nord-Norge og sørover. Rundt 1100-tallet startet eksporten av tørrfisk og sild til England. Hvaler-reka er fisket i mer enn 120 år jf. samene i Finnmark og indianere i USA. Noen rettigheter må kystfiskerne ha opparbeidet seg gjennom denne tid. Hvaler blir aldri det samme om Hvaler-reka forsvinner.

Yrkesfiskere på land

Gled deg, snart får du kun kjøpt frossen sjømat som kommer langveisfra om myndighetene får det som de vil. Departement og myndighetene ønsker å sette yrkesfiskerne våre på land. Fiske er tross alt noe av Hvalers stolthet. Fiskerne i Bohuslän står side om side med sine norske kystfiskere. Oppdrett er ikke det samme som villfisk og skalldyr. Ikke noe er så godt som blodferske reker. De fleste kjenner forskjell på gamle og ferske reker. Til og med katten min Frank spiser ikke to dager gamle reker, helst skal det være nykokte varer.

Kommuner, landbruk og industri skal få lov til å forurense og skade Oslofjorden, men fiskerne skal sendes på land. Det er kanskje på tide landbruket bruker noen av de 11 milliarder kroner som de fikk fra regjeringen under landbruksoppgjøret til å stoppe høstpløying inntil Glommas vassdrag.

En miljøkatastrofe

Bare i disse dager skal 70.000 lastebillass med mudder graves opp i Glommas utløp, hvorav 50.000 lastebillass med mudder skal dumpes i Hvaler skjærgården med åpen grabb. Dette er bare starten, det skal graves ytterligere 200.000 lastebillass. Hvaler Frp er ikke imot mudring, men det er bare et sted å plassere dette mudderet og det er på land, alt annet vil være en miljøkatastrofe. Forstå det de som vil. Dette er skadelig for miljø, havbunnen vil bli tildekket av mudder og det som er av liv i havet vil forsvinne. Ikke nok med det, 130 tonn med kvikksølv er registrert tømt i Glomma fra industrien. Det er ikke store mengder med kvikksølv som er en dødelig dose for et menneske, tenk deg størrelsen på en fisk eller skalldyr. Dette er greit, men fiske skal man ikke få lov til.

Fredning vil sette våre kystfiskere i Oslofjorden på land for godt. Foto: Luca Kleve-Ruud (illustrasjonsfoto)

Ingen skam å snu

Hvaler Frp støtter kystfiskerne fullt og helt ut, og Stortingsgruppen til Frp vil stemme NEI til en fredning av Oslofjorden om saken kommer til avstemming i Stortinget. Det er regjeringen og deres underliggende etater som er ansvarlig for utfallet og det er regjeringen som avgjør om saken kommer opp i Stortinget til avstemming.

Fredning vil sette våre kystfiskere i Oslofjorden på land for godt. Hva de andre politiske partier vil gjøre er oss ukjent, men vi oppfordrer de andre politiske partier til å stå oppreist for våre kystfiskere og si stopp. Denne leken har gått for langt. Ved en høring er sannheten at de fleste har ikke forstått konsekvensene av det de har vært med på og spilt inn i planene. Bestillingsverkene har åpenbart ingen begrensninger. Det er ingen skam å snu jf. fjellvettreglene. Dersom det ikke blir flertall i Stortinget for å stoppe fredningsplanene i Oslofjorden, mister kystfiskerne og apparatet på land sine arbeidsplasser og sitt levebrød. Det kan da ikke være noe mål i seg selv å sende alle inn i NAV sine rekker. Alle kan ikke jobbe som «barberere» eller i nærbutikken. Ikke minst vår identitet vil forsvinne for godt som er noe av det viktigste man har.

Kjempe for kystfiskerne

I Oslofjorden utgjør 85–90 prosent av fiskeriet reketråling. Det er 414 yrkesfiskere i Oslofjorden og det er beregnet at disse arbeidsplassene skaper 886 årsverk tilknyttet til næringslivet. Kommunene vil miste arbeidsplasser og skatteinntekter. Pytt-pytt handelsmann, men dette er til å gråte av. Reketrålerne i Oslofjorden har en omsetning på godt over 200 millioner kroner i året, hvorav det er beregnet at dette skaper en omsetning på godt over 1 milliard kroner i året tilknyttet næringen.

Kortreist mat vil vi også ha, dette pga. det er bedre for miljø og usikkerheten i verden, men her skal vi legge ned driften. Myndighetene har fortalt oss gjentatte ganger at vi bør spise mere sjømat for det er så sunt. Dette blir vel som med dieselbilene, hvor de hevdet at diesel var mye bedre for miljø en bensin, men etter hvert skjønte representantene på Stortinget sine feil og måtte snu.

Skulle fiskerne og båtene blir borte og kunnskapen forsvinne kommer den aldri tilbake. Hvaler Frp vil kjempe for kystfiskerne og det håper vi også andre politiske partier vil gjøre ikke bare med løse ord, men med garantier til Kystfiskerne om en lys framtid.

Til og med på Fiskeriets dag i Utgårdskilen 26. august var det kun Frp Hvaler som ga fiskerne sin fulle støtte med medbrakt skriftlig garanti fra sine stortingsrepresentanter ved Erlend Wiborg. De andre partier kom kun med løse ord. Vi skal kjempe til siste slutt, ta tilbake makten og rettighetene slik at kampen vinnes.