Dette er et debattinnlegg. Det gir uttrykk for skribentens holdning.

Jeg registrerer at Fiskebåt har hatt årsmøte, og der vedtatt at det skal vurderes alternativer for fortsatt tilknytning til Norges Fiskarlag. Det er fullt tillatt, vi bor i et fritt og demokratisk land.

Etter min mening er det kun to alternativer som kan være aktuell, enten er man med, fullt og helt, med de fordeler og for ikke å glemme, de forpliktelser som medfølger et medlemskap, eller man melder seg ut og arbeider for seg selv. Eneste forskjellen for Fiskebåt vil da være at alle vet at Fiskebåt er en egen organisasjon, tilsluttet muligens NHO, og ikke et medlemslag i Norges Fiskarlag som går sine egne veier når det måtte passe dem.

Forlede naive sjeler

Tilbake til kvotemeldinga.

Det er underlig at det som har skapt høye bølger i diskusjonen er hvem som skal «betale» for at det tas fisk fra «toppen», det vil si før fordeling mellom gruppene, og at det skal trekkes fra alle gruppene når det fordeles, ikke som i dag, at det kun blir trukket fra Kystgruppen.

Fiskebåt har vært dyktige i denne saken, de har klart å få sine mannskaper, samt tillitsvalgte i Norsk Sjømannsforbund til å «bannlyse» dette, gjennom flere innlegg i media. Snakk om å forlede naive sjeler!

Disse mannskapene og tillitsvalgte forteller til det kjedsommelige at det er uhørt med en slik ordning da de teller 2000 mann, som vil tape cirka 50.000 kroner på en slik ordning. Totalt vil det bli et tap på cirka 100.000.000 kroner, altså hundre millioner, og jeg skal være ærlig å si at det høres horribelt ut. Men, så lurer jeg på om disse tallene er reelle, jeg har ikke sett lønnsslippene til disse mannskapene. Det jeg har funnet ut, på nettet er at gjennomsnittsinntekten på trål er cirka 1.200.000 kroner og da skulle jeg mene at 50.000 kroner ikke vil være det som sender dem på «fattigkassen» …

Jeg har forresten sett på hva mannskapene/fiskerne disponerer hver for seg av torsk i årets reguleringer. Fiskerne på trål «disponerer» cirka 31 tonn torsk, mens en fisker i kystgruppen «disponerer» cirka 13 tonn torsk. Og da sier representantene for mannskapene på trål at det er ikke rettferdig at de skal være med på å betale for at det er fiskere som utøver sitt yrke i det som er «åpen gruppe», det vil si at de ikke har fartøykvoter, men må fiske det de kan før fisket stoppes. Det skal også sies at det er mannskaper i havfiskeflåten som fisker i «åpen gruppe» når de har fri fra sin vanlige jobb.

Representanter for mannskap på trålere, og tillitsvalgte i Norsk Sjømannsforbund har også sagt at de ikke eier kvoter, og det stemmer, men flesteparten av Norges fiskere eier ikke kvoter det er det bare redere/båteiere som gjør, og de utgjør mindretallet av norske fiskere.

Må jo nevne at jeg har brukt enkle tall her, det er cirka 11.000 fiskere i Norge, og når representantene for trål sier de «prater» for 2000, ja da er det 9000 fiskere som deles på det trål ikke fisker.

– Mer eller mindre utrolig

Tilbakefall av strukturkvoter ligger også i meldinga. Der foreslås det en «Modell X», som fiskeriministeren sa kom fra et enstemmig Norges Fiskarlag. Her skal strukturkvotene fordeles med 1 på grunnkvoter, og ½ på strukturkvoter, når de tilbakeføres til den hjemmelslengde-gruppa de ble hentet fra. Enkelt eller komplisert?
Min mening er at det må være utrolig komplisert, og absolutt ikke etter avtalen man hadde med myndighetene da struktur ble innført. Det som vil være enkelt er å fordele strukturkvotene som blir tilbakeført kun til grunnkvoten. At noen i Landsstyret til Norges Fiskarlag kom opp med et slikt forslag, og klarte å få enighet om det er mer eller mindre utrolig!

For å si det slik, den enigheten i Norges Fiskarlag som enkelte viser til, også fiskeriministeren, er kun enighet i Landsstyret, og ikke blant medlemmene i Norges Fiskarlag. Det bør politikerne som skal behandle dette merke seg, om de leser dette innlegget.

Til slutt vil jeg bare si at jeg håper representantene på Stortinget, som skal sluttbehandle kvotemeldinga setter seg godt inn i hva de skal behandle, konsekvensene av det de vedtar, og at de ikke starter med å «ri kjepphester» etter egen ideologi. Da vil det mest sannsynlig komme en ny kvotemelding om noen år, med den forskjellen at da er løpet mest sannsynlig kjørt.