I en pressemelding sier fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran at flere organisasjoner ønsker et slikt register, og at det kan være flere gode grunner til å innføre det av hensyn til sjøsikkerhet og kriminalbekjempelse:

– Forlatte fritidsbåter kan også være et miljøproblem. Samtidig må vi vurdere om det er hensiktsmessig å utvide den obligatoriske registreringsplikten, eller om eksisterende obligatoriske og frivillige registre er nok, sier Skjæran.

En million fritidsbåter

Det finnes anslagsvis en million fritidsbåter i Norge. Etter dagens regelverk skal båter med største lengde 15 meter eller mer registreres i Sjøfartsdirektoratets skipsregister. Redningsselskapet har også et frivillig småbåtregister, viser Nærings- og fiskeridepartementet til i meldingen.

– Det er på høy tid å ta tak i det store forurensningsproblemet gamle småbåter utgjør. Et obligatorisk småbåtregister vil gjøre at båter kan spores tilbake til sine eiere, og dermed bidra til å redusere omfanget av forlatte og dumpede småbåter. Dette vil derfor være et godt tiltak for å redusere forsøpling og forurensning, og er i tråd med forurenser betaler-prinsippet, sier klima- og miljøminister Espen Barth Eide.

Arbeidet med å vurdere effektene og eventuell innretning av et slik register starter opp nå, og vil være et samarbeid mellom Nærings- og fiskeridepartementet, Klima- og miljødepartementet og Justis- og beredskapsdepartementet.

Nyttårstilbud: 8 uker for 80 kroner
Hold deg oppdatert med Fiskeribladet i 2023! Tilbudet varer ut januar.