Tidligere i år fikk direktoratet i oppdrag å utrede om det bør innføres et nasjonalt småbåtregister. Anbefalingen er nå klar.

– Sjøfartsdirektoratet har levert en utredning som viser at et register kan være positivt for sjøsikkerheten, miljøet og for å bekjempe kriminalitet. Derfor går vi nå i gang med et arbeid som skal se på hvordan et slikt register eventuelt kan fungere, hvor det skal ligge og hva det skal koste, sier fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran i en pressemelding tirsdag.

Vil sette ned grensen

Etter dagens regler skal fritidsbåter over 15 meter registreres i skipsregisteret. Fritidsbåter mellom 7 og 15 meter kan frivillig registreres i skipsregistrene.

Nå vil sjøfartsdirektør Knut Arild Hareide kreve registrering for alle næringsfartøy, fritidsfartøy ned til 4,5 meter, samt alle fritidsbåter med motorytelse på 25 hk/19 KW eller mer.

I pressemeldingen sier han at dette er en grense som både ivaretar ønsket om et register for de fleste fritidsfartøy, samtidig som det er en avgrensning mot de aller minste farkostene.

– Vi er sikre på at et slikt register vil være et viktig bidrag i det totale arbeidet med både sikkerhet og miljø. Dette vil blant annet gjøre det lettere å spore opp etterlatte båter, som har vært et stort miljøproblem, sier Hareide i pressemeldingen.

Plikt til å registrere

Skjæran mener utredningen fra Sjøfartsdirektoratet viser at obligatorisk registrering vil kunne løse flere sikkerhetsutfordringer på sjøen.

– Det er for mange ulykker til sjøs. Jeg tror en registreringsplikt vil kunne bidra til å øke sjøsikkerheten ved at vi får bedre kontroll med eiere av fartøyene, noe som gjør oss bedre rustet til sjøredningsoppdrag. Det kan bidra til at flere ressurser blir tilgjengelige når det oppstår flere behov for nødhjelp samtidig, og unngå at man bruker store ressurser på falske redningsoperasjoner, sier Skjæran.

Sjøfartsdirektoratet vil levere sin anbefaling om innretning av et mulig register i starten av september. Et eventuelt lovforslag fra regjeringen kommer på et senere tidspunkt, opplyser Nærings- og fiskeridepartementet.