Før helga ble det kjent at rederiet Vesterhav AS fra Bulandet i Askvoll kommune får ny adresse i Botnhamn på Senja. Oddvar Nes AS kjøper hele selskapet, i det som er en investering på totalt 485 millioner kroner. Nordlys omtalte saken først.

Med oppkjøpet får senjarederiet hånd om det 38,55 meter lange kystnotfartøyet «Vesterhav», som ble levert ny fra Solund Verft i 2014. Fartøyet har kvoterettigheter innen hvitfisk og særlig pelagisk fiskeri, og er blant et fåtall båter som driver med seinot i sør.