Tallene er ikke til å ta feil av: Karstensen Skibsværft i Skagen har 15 store fiskebåter i ordre for bygging og ferdigstilling de neste par årene. Syv av disse