– Båten er ikke ferdig. Det er ikke mer å si, sier Svein Roger Karlsen fra rederiet Arnøytind AS på Skjervøy.

Familierederiet driver han sammen med broren Jan-Kjetil Karlsen, og de har for tiden snurperen og snurrevadfartøyet «Arnøytind Senior» på 38,08 meter.

For fire år siden lanserte brødrene for første gang planene om nye «Arnøytind», som vil bli en av landets største kystbåter med sine vel 50 meter.

Reder og fisker Svein Roger Karlsen i Arnøytind AS er ikke like glad som han var da dette bildet ble tatt. Foto: Privat

Byggeprosjektet har vært preget av flere forsinkelser, og opprinnelig dato for overtakelsen var satt til 30. august 2022. Nå anser verftet jobben som gjort og «Arnøytind» som klar for overlevering.

– Vi har ferdigstilt båten, slik som vi tolker det, sier Agnar Lyng, daglig leder i Stadyard til Fiskeribladet.

Båten var klar for overlevering for fire uker siden, ifølge verftet. De siste to ukene har det ikke vært gjort arbeid på «Arnøytind», og båten er flyttet fra verftet på Raudeberg og til Måløy havn. Likevel vil ikke rederne fra Nord-Troms overta nybygget.

Dødvekt og isolasjon

– Det er en disputt, stadfester reder Svein Roger Karlsen.

Rederen er ellers ordknapp når det gjelder detaljer om uenighetene, men bekrefter, på lik linke med den daglige lederen ved Stadyard, at konflikten har to hovedpunkt.

– Forsinkelsen i skrogbyggeperioden er ikke spesielt omstridt, der kommer vi nok fram til en løsning. Så er det enighet mellom rederi og verft om det jeg kaller småtteri, som vi kan utbedre – og som vil bli gjort – i forbindelse med 12-månedersgarantien. Det handler mer om skumming av tankene og dødvekt, som vi må finne ut av, sier Agnar Lyng ved Stadyard.

Med «skumming» menes isolasjonen som er lagt rundt RSV-tankene hvor fisken pumpes og oppbevares om bord. Ved mangelfull isolering, krever det mer energi for å holde tankene tilstrekkelig kalde. Dødvekt er bæreevnen og lastekapasiteten til fartøyet.

Definisjon på dødvekt
 • Dødvekt er en måleenhet for hvor mye vekt et skip kan bære.
 • Vekten består av selve lasten, drivstoff, ferskvannstanker, ballast, proviantering, passasjerer, mannskap, utstyr og så videre.
 • Et dødvekttonn forkortes til DT på norsk og DWT på engelsk.
 • Dødvekten er sammen med bruttotonnasje og deplasement viktige for å angi kommersielle mål på et skip.
Kilde: Store norske leksikon

– Klar for henting

Lyng mener det «burde være fullt mulig» for rederi og verft å komme til en felles forståelse. Dette til tross for at Lyng mener det verken skal gjøres om på fartøyets lasteevne eller isolasjonen av RSV-tankene.

– Avviket er ikke et kjempestort tall, men vi sliter med å kunne klare å levere på dødvekta. Det er også uenighet om det er god nok isolasjonsevne, og vi har brukt det som er av ekspertise for å avklare dette. Det er ganske komplisert å drive med båtbygging, men båten har ligget i Måløy i to uker. Den er klar, slår Lyng fast.

Verftslederen regner med at Stadyard AS og Arnøytind AS vil komme til enighet. Men hvem av partene «som har ballen» og skal ta kontakt med hvem, er ikke helt avklart.

Agnar Lyng er daglig leder for verftet Stadyard Foto: Einar Lindbæk

– Står med rak rygg

– Ballen er nok sånn nogen lunde midt imellom. Vi anser oss som ferdige, og så må rederen dukke opp der båten er bygget, så vi kan sette oss ned sammen. Hvis det er interesse for å hente båten, sier Lyng.

– Er det ingen interesse fra rederens side?

– Jo, jeg vil tro det. Det er en bra båt, sier Lyng, som på Fiskeribladets oppfordring framhever det beste ved nybygget:

«Arnøytind» er «sannsynligvis veldig driftsøkonomisk», og «ganske dryg» til å være kystbåt. Og har «gjennomgående god kvalitet».

«Arnøytind» ligger ikke lenger hos Stadyard, men er flyttet til Måløy havn. Foto: Thomas Hagen

– Jeg drister meg til å si at det kanskje er noe av det beste vi har gjort. Det er i alle fall ingen tvil om at det er en god båt. Vi er stolte av det vi har gjort, og står med rak rygg, sier Agnar Lyng ved verftet Stadyard.

– Må fikses

At verftet er imponert over nybygget, bryr ikke rederne seg om.

– Vi hadde forlangt enda mer. Båten er mye mer enn mange andre båter, men ikke helt som vi hadde bestilt. Mer vil jeg ikke utdype, så lenge det er en disputt, sier Svein Roger Karlsen til Fiskeribladet.

– Hva må til for at dere skal bli enige med Stadyard om overtakelse?

– Det aller beste er om dødvekt og isolasjon blir fikset.

Til Stadyard sin påstand om at disse punktene verken kan eller skal utbedres, har Karlsen følgende kommentar:

– Det vil vise seg, sier rederen, som belager seg på enda lengre ventetid.

Dette bildet er tatt 24. mai, mens «Arnøytind» (t.h.) fortsatt lå hos Stadyard på Raudeberg i Kinn kommune. Foto: Thomas Hagen

– Stadyard sin båt

– Det nytter ikke. Båten må være som den skal være, før vi tar den i fiske. Det tar enda lengre tid, om den skal utbedres etter at vi har fisket med den.

Karlsen sitt overslag rundt utbedringene er at de vil ta «flere måneders arbeide» og koste «titalls millioner». Sluttsummen på hele prosjektet med nye «Arnøytind» vil han ikke ut med.

– Men saken vil bli løst?

– Det er verkstedet sin båt, så det er de som må løse det, sier Svein Roger Karlsen til Fiskeribladet.

Slik ble nye «Arnøytind» presentert i 2021:
 • 50 x 12 meter med et lasterom på 500 kubikkmeter.
 • Designet av Naval Consult og bygges av Stadyard AS.
 • Skroget bygges på Stoznia Wizla i Polen.
 • Ror, styremaskin mm leveres av Rolls-Royce
 • Gi og propell leveres av Kumera Helseth
 • Dieselmotorer leveres av Pon Power
 • Varmegjenvinning leveres av Ulmatec Pyro
 • RSW mm leveres av Kuldeteknisk AS
 • Dekksutstyr og hydraulikk leveres av Lofoten Hydraulikk og Triplex
 • Pumper leveres av Allweiler
 • Fiskepumpe leveres av Seaquest
 • Sidepropeller leveres av ZF
 • Vakuumanlegg leveres av C-flow
 • Fabrikk leveres av Melbu systems
 • Elektrisk installasjon leveres av Ulvesund
 • Elektronikk leveres av Barents Elektronikk i samarbeid med Ulvesund
 • Hybridsystem mm leveres av Elmarin
 • Ventilasjon leveres av Isovent.