Kontraktsverdien er på 500 millioner kroner, melder Vard i en pressemelding tirsdag.

Det nye fartøyet vil ha en lengde på 84 meter og en bredde på 16,7 meter. Fartøyet har overnattingskapasitet til 34 personer om bord.

Fartøyet blir arrangert for trippeltråling. Lastekapasiteten for frosne produkter vil være ca. 2200 kubikk fordelt på to dekk, i tillegg til ensilasjekapasitet på cirka 540 kubikk. Total bunkerkapasitet er cirka 860 kubikk.

Fartøyet skal leveres fra Vard Brattvåg første kvartal 2024. Skroget blir bygget hos Vard Braila i Romania.

Nært samarbeid

Hekktråleren er utviklet av Vard i nært samarbeid med rederiet og blir den første tråleren av Vards eget design som selges til Tyskland, opplyses det.

Båten er designet for å møte de siste kravene til fiskehelse, effektivitet og miljøvennlig drift. Fangstkvalitet og mannskapets sikkerhet og bærekraftig drift er andre aspekter Vard har fokusert på i designprosessen.

For å sikre høy kvalitet på fisken, vil all fangst bli prosessert om bord, pakket og lagret i frysere eller kjølerom og biomassen blir lagret i spesialiserte ensilasjestanker frem til levering til land.

Tank til levende fisk

Tråleren skal utstyres med Vards fangsthåndteringsløsninger; med tank til levende fisk for å holde fisken frisk frem til prosessering, en avansert fiskeforedlingsfabrikk, høy lastekapasitet for kjølt og frossen fisk og ensilasjetanker for å sikre full utnyttelse av biomassen fra hver fangst.

– Dette nye fartøyet vil gjøre at vi kan ta 100 prosent av fangsten til land, noe som muliggjør utnyttelse av hele fangsten og økt verdiskaping. Det nye fartøyet vil ha eksepsjonelle mannskapsfasiliteter og vil være utstyrt med den mest avanserte teknologien som er tilgjengelig i vår bransje, sier Baldvin Thorsteinsson og Samuel Ortega, direktører i DFFU.

Tilpasse energiforbruk

Vard Electro skal levere en komplett SeaQ-pakke til tråleren, som inkluderer avanserte bro-, energi- og automasjonsløsninger. Kombinasjonen av SeaQ-løsningene gir skipperen full oversikt over trålerens forbruk, sånn at man enkelt kan tilpasse energiforbruket, samtidig som man reduserer fartøyets drivstofforbruk og utslipp.

Videre blir tråleren utstyrt med SEAONICS Premium elektriske vinsjer og kraner. Hver gang vaieren blir skutt av eller låret, regenerer alle vinsjene kraft tilbake, noe som reduserer strømforbruket betydelig under drift.

Fredrik Mordal Hessen, daglig leder i Vards Offshore and Specialized vessels business area, er fornøyd med å ha sikret seg kontrakten:

– Dette er en avansert tråler med skreddersydde teknologiske løsninger for å møte kundens krav til bærekraftige operasjoner og god fiskehelse, sier han.