Det opplyser Vaagland Båtbyggeri i en pressemelding fredag. Forskningsfartøyet som skal leveres til UiT Norges Arktiske Universitet blir verftets bygg nummer 161.

Båten som blir 26,4 meter lang og 10 meter bred, vil bli utrustet med utstyr for prøvetaking av bunnfauna og er rigget med trål for å kunne ta prøver av fisk og skalldyr. Om bord er det lagt til rette med laboratorium for bruk i undervisning, opplyser verftet.

Skrog fra Polen

Skroget vil bli bygget i Polen og skal etter planen ankomme Norge neste vår. Planlagt overlevering er høsten 2022.

Utrustningen av fartøyet vil forgå i Vaagland Båtbyggeris overbygde dokk.

Det nye kystfartøyet skal blant annet benyttes til undervisning og forskning innen geovitenskap, biologi, redskapsteknologi og kystnær navigasjon.

Hektisk periode

Vaagland Båtbyggeri uttrykker at de er svært fornøyd med at fartøyet bygges i Norge og at dette vil gi ringvirkninger til mange lokale underleverandører.

«Det vil nå bli en hektisk periode med å få på plass alle avtalene med underleverandørene slik at en kan få levert et nytt flott fartøy fra Vaagland Båtbyggeri», heter det i meldingen.

Fartøydata

• Lengde over alt: 26,42 meter

• Bredde: 10 meter

• Lugarkapasitet: 14 personer inkl. mannskap

• Undervisningsfasiliteter for grupper inntil 10 personer.

• 2 laboratorier

• Åpent og læringsfremmende brodesign for navigasjonsundervisning i indre kystfarvann.

• Dekkskran: Foldekran 1080kg/13,16 meter.

• A-ramme på styrbord side. 2000 kg

• A-ramme på hekk. 5000 kilo

• 2x trålvinsj 8t/2000m

• 1x tråltrommel 8t/5,7m3

• 1x CTD vinsj 2t/2000m

• 1x Håvevinsj 1,5t/1000m

• Bredbånd ekkolodd 38,120 og 333 kHz

• Avsatt plass til ADCP 150 kHz

• Avsatt plass til høyfrekvent multistråle ekkolodd

• Avsatt plass til bunnpenetrerende ekkolodd.

Kilde: KILDE: Vaagland Båtbyggeri