Forrige «Argo», bygd i 2015 ved samme verft, er solgt til nabobygda for å gjøre plass til nye «Argo» på 14,95x6,55 meter som ble overlevert til kystbåtrederiet Teige & Teige i Fosnavåg i forrige uke.

«Argo» fra 2015 har skiftet navn til «Aria M» i nytt eierskap for Aria Remøy AS på Nerlandsøy.

Nå ligger nye «Argo» hjemme og rigges for blåkveitefiske i første omgang, muligens med kurs for blåkveitefeltet Trænadjupet søndag.

Romslig og komfort i rorhus med salong. Foto: Got Skogsøy

– Det var nødvendig med mer vinsj- og motorkraft med omlegging fra garn til snurrevad og not.