– På nyåret får jeg tilgang på en batteripakke som passer. Dermed starter ikke selve monteringen av elmotoren før i februar begynnelsen av mars, forteller Kiil, fisker og styreleder i Kystfiskarlaget.

Rederen synes ikke hybridløsningene som har vært prøvd så langt har vært i nærheten av optimale. Løsningen Kiil har jobbet med å få på plass skal kunne oppnå 50 prosent besparelse av energien uten å måtte lade på land. Kiil ønsker nemlig å utnytte energien dieselmotoren skaper mest mulig, og dette gjøres gjennom å kombinere store elektromotorer med vridbar propell.