Nå skal klagesaksenheten i Fiskeridirektoratet vurdere klagen på avgjørelsen i fartøy- og deltakerseksjonen i det samme direktoratet, slik saksgangen er for slike klagesaker.

Konstituert seksjonssjef Truls Konow i fartøy- og deltakerseksjonen har vurdert saken på nytt etter en fersk klage fra Oma Kyst. Med samme lovverk lagt til grunn er konklusjonen den samme:

For lang byggetid

Det er inngått en for lang byggetid mellom verft og rederi for gjennomføring av byggeprosjektet.